Actueel

HomeActueelVragen over duurzaamheid en aardwarmte

Vragen over duurzaamheid en aardwarmte

De gemeente Westland heeft de ambitie uitgesproken om de meest duurzame Glastuinbouwgemeente van Nederland te worden. Om deze ambitie te verwezenlijken zijn en worden er verschillende initiatieven ingezet. Het energievraagstuk vormt een belangrijk onderdeel van deze ambitie.
De Glastuinbouw wil steeds meer onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen om met onze
duurzaam geteelde producten het topsegment in de markt zo goed mogelijk te bedienen. Toepassing van aardwarmte bij de teelt van onze producten is daarbij een prachtig duurzaam voorbeeld. Tot nu toe zijn er twee succesvolle boringen naar aardwarmte gerealiseerd. Flora Holland, HVC en Westland Infra zijn momenteel voortvarend bezig om in 2015 naar aardwarmte in de Triaslaag (op 4000 meter diepte) te boren.
Bij een succesvolle boring naar het Trias en een verdere uitrol van nog meer boringen in Westland naar deze aardlaag kan een zeer substantieel gedeelte van de warmtebehoefte van Westland met aardwarmte worden gedekt.

Regelmatig heeft de fractie van CDA Westland aangegeven met belangstelling de ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie te volgen. Afgelopen week hebben wij kennis genomen van de gepubliceerde plannen rond de Rotterdamse havenwarmte die o.a. bestemd zou kunnen worden voor Westlandse tuinbouwbedrijven. Een interessante ontwikkeling. Deze havenwarmte heeft echter een fossiele oorsprong en is daardoor niet het meest duurzaam.

Dit brengt de fractie tot de volgende vragen:

1. Hoe verhoudt de eventuele benutting van restwarmte uit het Rotterdamse havengebied zich tot de Westlandse ontwikkelingen op het gebied van aardwarmte?

2. Is het College het met ons eens dat vanwege de fossiele oorsprong van havenwarmte aardwarmte een meer duurzame vorm van energie is?

3. Welke mogelijkheden zijn er om zowel havenwarmte als aardwarmte te gaan benutten voor de energiebehoefte in Westland?

4. Hoe kan hierbij het vraagstuk m.b.t. de zuivere CO2 , die nodig is voor het groeiproces van de gewassen  in de Westlandse kassen, worden betrokken?

5. Er zullen afwegingen gemaakt moeten worden en er worden forse investeringen gevraagd bij deze beide vormen van energie. Wordt bij deze afwegingen rekening gehouden met verdienmodellen voor het Westlandse tuinbouwbedrijfsleven en de Westlandse ondernemers?

Karin Zwinkels
Fractie CDA Westland

Comments

comments