Actueel

HomeActueelAandacht voor initiatief ‘Je Mag Er Zijn’

Aandacht voor initiatief ‘Je Mag Er Zijn’

Onlangs brachten wij een bezoek aan het kledingmagazijn van de landelijk opererende stichting ‘Je mag er zijn’ aan de Fultonstraat in ’s-Gravenzande. In het magazijn kunnen pleeggezinnen gratis kleding, sportartikelen, fietsen, babyspullen afhalen en kan er speelgoed worden geruild. Er zijn 10 vrijwilligers werkzaam. Pleeggezinnen vanuit de wijde omtrek maken gebruik van het magazijn, waarbij de meeste bezoekers afkomstig zijn uit het Westland en Den Haag.

De huisvestingskosten worden sinds de oprichting van het magazijn bekostigd uit de opbrengsten van de verkoop van kinderpostzegels. Dit kalenderjaar wordt deze samenwerking door laatstgenoemde partij beëindigd.

Het bestuur van de stichting heeft contact gezocht met de gemeente Den Haag omdat er veel kinderen en gezinnen vanuit die gemeente gebruik maken van de diensten van het magazijn. Inmiddels is er vanuit Den Haag een deel van de benodigde subsidie toegezegd.

Dit leidt tot de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college op de hoogte van de Westlandse activiteiten van de stichting ‘Je mag er zijn’?
  2. Deelt het college onze opvatting dat deze organisatie van grote waarde is voor pleegouders en hun pleegkinderen?
  3. Kan het college in samenspraak met Gemeente Den Haag bezien of gezamenlijk of in H10 verband de benodigde subsidie voor de komende jaren kan worden veiliggesteld?

Comments

comments


Contactpersonen

Fractievoorzitter

Gerelateerd standpunt

Zorg en Sociaal Beleid

Zorgen voor elkaar staat hoog in het vaandel van Westlanders. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. De landelijke wetgeving leidt soms tot lastige situaties voor ouderen. Gelukkig hebben we dit in Westland zo goed mogelijk geregeld. Maar blijvende aandacht voor zorg is nodig. Daarom willen wij: Actief beleid tegen eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoede, psychische problematiek […]

Kern

Speerpunten ‘s-Gravenzande

Voor ‘s-Gravenzande. Voor elkaar: Een goede ontsluiting van nieuwbouwwijken, een veilige oversteek bij de Julianaweg Betaalbare woningen op het bedrijventerrein Kreeklaan – Zanddijk Een nieuwe school in wijk Dijckerwaal bij voorkeur nabij sportvelden Centrum aantrekkelijker maken met plantenbakken en hanging baskets Multifunctioneel centrum Maesemunde breder inzetten en dus beter gebruiken Lelijke plekken in centrum samen […]