Actueel

HomeActueelAandacht voor de Kwaklaan in Wateringen

Aandacht voor de Kwaklaan in Wateringen

Al eerder heeft CDA Westland haar verontrusting uitgesproken dat de Kwaklaan in het gedeelte naast Vliettuinen, project Juliahof, heel smal is. Het trottoir is daar bijna het gehele traject aan Westlandse kant op een minimum breedte; als deze breed al gehaald wordt. Aan Haagse kant is deze nog smaller want daar worden de woningen bijna tot bijna op de weg gebouwd.

Gerelateerd hieraan is er ook grote vrees dat er een parkeerplaatstekort gaat optreden. Dat werd onlangs bij de voorlichtingsbijeenkomst over de herinrichting van de Kwaklaan ook allerwegen geconstateerd, daar de nieuwe Kwaklaan waarschijnlijk te smal zal worden en er daardoor een parkeerverbod ingevoerd zal worden. Men heeft toen gewezen op nog niet bebouwde stukjes grond als vervangingsmogelijkheid. Daar zou nog op geantwoord worden, een antwoord dat tot op heden onbekend is.

Wel is nu bekend dat er omgevingsvergunning verleend is voor het bouwen van een woning op een van deze beoogde locaties, te weten Kwaklaan 59, naast 61. En daarmee vervalt er dus een mogelijke oplossing voor parkeeroverlast aan de Kwaklaan. De Kwaklaan die ook dienst doet als school-thuis route voor de Haagse scholengemeenschap Wateringse Veld op 70 meter afstand van de Kwaklaan. Parkeeroverlast, ontstaan door een nu al verwacht tekort aan parkeerplaatsen, is dus op deze weg absoluut ongewenst!

Onze vragen:

* Is ook het college bekend met het verwachte parkeerplaatstekort en daarmee in de toekomst optredende parkeeroverlast?

* Hoe wordt dit opgelost?

Namens de fractie van CDA Westland,

Jan van Rossum

342942445560053

Comments

comments