AuteurRianne de Goeij

HomeArtikelen geplaatst door Rianne de Goeij (Page 9)

Weten de sportorganisaties wel dat de btw-regels worden aangepast?

Onlangs heeft een uitspraak van het Europese Hof van Justitie ertoe geleid dat de btw-vrijstelling voor de sport fors wordt uitgebreid per 1-1-2019.  Dit lijkt gunstig, maar per saldo is het veel voordeliger voor gemeenten en exploitanten om btw te betalen, aangezien dat ook recht op aftrek van de omzetbelasting geeft. Voor veel (amateur)sportorganisaties is de komst van deze aanpassing nog onbekend. Rondvraag in de regio laat zien dat dit voor sportorganisaties al snel €10.000 euro kost/minder opbrengt. Doordat de overheid deze maatregel ook niet gewild heeft, is naar alternatieven gezocht om verenigingen en lokale overheden te compenseren. 

PoLIERtiek augustus 2018 – terugblik zomervakantie

Cor en Anja zitten voor u klaar

We hebben de laatste paar weken een paar keer flink in onze ogen gewreven in De Lier. Wie verzint nou de onmogelijke situatie voor fietsers op de Sportlaan, vooral komend vanaf de brug? Met een mountainbike wel te doen waarschijnlijk. Maar zo’n fiets is niet handig als je even boodschappen wilt gaan doen of met je kinderzitje voorop. Leo heeft er al vragen over gesteld, wij ook en veel burgers schoten ons aan. Even kijken of men het NA de Bradelier week weer aangepast heeft.

Het laatste deel van de Sportlaan is nu onder handen genomen. Het eerste deel ( bijna klaar) ziet er al geweldig uit.

Hoe vonden jullie de Bradelier? Hoe vonden jullie de prikkelarme uren op de kermis? Het was anders, vonden we het beter? Dit zijn vragen die het Oranje comité zeker zal willen stellen. Wij zijn, als politiek, ook wel benieuwd naar de reacties.

Het lijkt ons beter om in deze poLIERtiek maar even niet in te gaan op de perikelen die we met zijn allen gemaakt hebben in de Westlandse politiek. Mensen, mensen wat draagt dit weinig bij aan fatsoenlijke oplossingen. Wat zitten we elkaar dwars en dan alleen maar om dwars te zitten. Wat ons betreft zo 100% on-Westlands of on-Liers. Met deze zaken is deze streek niet groot geworden. Als je ergens samen de schouders onder zet sta je nooit tegenover elkaar. Wat zou het heerlijk zijn, als we hier weer eens aan konden gaan werken.

Komende week gaan we mee genieten van de oplevering van de uitbreiding van de jachthaven. Een prachtig initiatief wat na zeer constructief overleg met de haven en de gemeente tot stand is gekomen.

De Lier ligt niet aan zee, maar wel aan de Lee.

Zaterdag 8 september zitten we weer klaar met een kop koffie in de Bongaard van half 10 tot half 12 om even met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren.

Anja van der Eijk
Cor van der Mark raadsleden voor het CDA

Opheldering over opleidingen bij het WHC – Artikel 42-vragen door Jenny Vermeer en Marcel Zuidgeest

In het AD van 20 augustus staat een artikel over de ‘onderwijspoot’ van het World Horti Center (WHC). In het artikel wordt genoemd dat zowel Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) als Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) in het WHC worden gegeven.

Volgens onze informatie zijn er twee opleidingen bij Hogeschool InHolland in Delft waar voornamelijk studenten vanuit het Westland zijn ingeschreven, te weten Tuinbouwmanagement en Tuinbouw & Agribusiness. Waar in het artikel de schijn wordt gewekt dat tenminste één van deze opleidingen gevolgd kan worden in het WHC, ligt de werkelijkheid anders. Beide opleidingen worden alleen in Delft aangeboden. Hierover hebben wij vragen gesteld aan het college.

Direct rotonde voor kruising Poeldijkseweg – Erasmusweg – Artikel 42 vragen door Jan van Rossum

De gemeente Den Haag wil vanaf 27 augustus beginnen met werkzaamheden om de gevaarlijke kruising Poeldijkseweg – Erasmusweg, op de grens van Wateringen met Den Haag, minder gevaarlijk te maken. CDA Westland vraagt zich ,af waarom er niet gelijk een permanente en toekomstgerichte oplossing aangelegd kan worden door middel van een rotonde. Die oplossing komt er namelijk zo goed als zeker zodra men een ongelijkvloerse kruising heeft aangelegd op de kruising Erasmusweg – Wippolderlaan – Lozerlaan. De afstand tussen beide kruispunten is namelijk zodanig groot dat beide uitwerkingen van de kruisingen niets met elkaar te maken lijken te hebben.

Francine Scholtes ontvangt CDA-erespeld

Tijdens de algemene ledenvergadering van CDA Westland werd Francine Scholtes verrast met een CDA-erepeld.

Bestuursvoorzitter Adriaan Alleblas decoreerde mevrouw Scholtes met de erespeld. Zij was zichtbaar verrast.

Op werkbezoek bij “Westlands natuurrijke puzzelstukjes”.

Veel mensen hebben de laatste tijd aan de Rijnvaartweg in ‘s Gravenzande de wolvarkens al zien grazen en woelen. Maar wat is het idee hierachter?

CDA Westland liet zich hier eind juni over informeren tijdens een werkbezoek over informeren door Pieter Dekker, ook bekend van de Westlandse schaapskudde.

PoLIERtiek juli 2018 – Mag het een vraagje meer zijn?

Als de slager iets dergelijks vraagt kan je ja of nee zeggen. maar in de politiek ligt dat anders. Iedere partij heeft het recht om vragen te stellen aan de burgemeester en wethouders en dus aan de ambtenaren. Vragen stellen is een democratisch recht en dus een groot goed.