Actueel

HomeActueelBallonoplating niet verbieden, wel ontmoedigen!

Ballonoplating niet verbieden, wel ontmoedigen!

Tijdens de raadsvergadering van mei 2015 is een door CU/SGP, D66, PW en WV ingediende motie behandeld over het oplaten van ballonnen in Westland. Een discussie die op het eerste gezicht als ‘niet belangrijk’ kan worden afgedaan, maar ingewikkelder ligt dan men denkt.

Het op de agenda zetten van deze discussie is goed voor de bewustwording over het onderwerp. Het goed omgaan met het milieu voor onszelf en toekomstige generaties is een belangrijk punt voor het CDA. Elke ballon die opgelaten wordt komt weer ergens neer, en onderzoeken over de afbreekbaarheid van deze ballonnen lopen uiteen. Ook de linten aan de ballonnen, de snelsluiters, clipjes en blaadjes lijken kwalijkere gevolgen te hebben dan bedoeld.

Het CDA is om die reden gaan meewerken aan het opbouwen van de motie. Een belangrijk punt voor de fractie is en blijft het feit dat verbieden niet het doel kan zijn. Het verbieden van deze activiteiten schept precedenten: welke andere zaken moeten we dan ook gaan verbieden? En hoe handhaven we dit beleid? Het CDA heeft vertrouwen in de Westlanders en ziet graag dat de gemeente actief informeert en datzelfde vertrouwen heeft. Daarnaast geeft het weer extra regeldruk, en dat terwijl er een werkgroep ‘deregulering’ bezig is deze zelfde regeldruk te verminderen.

Deze insteek was dan ook de insteek van al deze partijen. De motie zelf gaf echter aan dat het college geen medewerking meer zou morgen verlenen aan activiteiten waar ballonnen worden opgelaten. Wat de fractie van het CDA betreft een onwenselijk idee wat niet bijdraagt aan het doel dat we voor ogen hebben: de gemeente actief laten informeren en ontmoedigen. De aanwezigheid van het college bij dergelijke evenementen is daardoor juist gewenst. Ons alternatief, het stuk in de motie wijzigen naar een oproep aan het college zelf geen ballonoplatingen te organiseren, werd door de indieners van de motie niet omarmd. Een meerderheid voor de motie bleef daarmee uit en de motie werd, na enkele woorden van wethouder El Mokadem, aangehouden.

De fractie van CDA Westland zal de ontwikkelingen op dit gebied goed blijven volgen. De technologie zit niet stil, inmiddels zijn er al volledig oplosbare ballonlintjes op de markt, onder andere door de samenwerkingsorganisatie van ondernemers ‘de groene ballon’. Het CDA hoopt dan ook dat de gemeente samen met deze ondernemers in gesprek blijft over de ontwikkelingen, mogelijkheden en alternatieven. De innovatie op het gebied van snel afbreekbaar plastic gaat immers de goede kant op. Het doel? Plezier bij evenementen EN behoud van het milieu!

Namens de fractie van CDA Westland
Dennis ChafiĆ¢

Comments

comments