Actueel

HomeActueelBehoud het voetgangersbruggetje over de Vlotwatering!

Behoud het voetgangersbruggetje over de Vlotwatering!

brugAfgelopen donderdag heeft het AD melding gemaakt van het weghalen van een al lang gebruikt loopbruggetje over de Vlotwatering tussen de Vlotlaan en de Poelzone (zie bijlage). Daarbij werd ook verslag gedaan van mensen die het daar niet mee eens zijn.
Ondertussen hebben ons meer reacties bereikt met dezelfde strekking en die het dus ook niet begrijpen waarom  deze brug verwijderd zou moeten worden. De brug is voor velen namelijk een onderdeel geworden van een betrekkelijk klein en mooi ommetje in een steeds meer recreatieve route vanuit Monster (2-3 km) en kan in de toekomst juist een mooie verbinding blijven voor een lunch-ommetje vanuit het bedrijventerrein en het nieuwe recreatiegebied.
Onze vragen:

  1. Het lijkt erop dat juist de argumenten voor behoud of vervanging van het bruggetje niet zijn meegewogen in het besluit deze weg te halen. Klopt dat, en zo ja waarom niet?
  2. Is het mogelijk om op dezelfde locatie een andere brug te plaatsen (als het al nodig is om de brug weg te halen) waarin de opgesomde nadelen (belemmerd doorstroming van water; er gaan ook fietsers overheen) en eventueel andere nadelen (doorvaarthoogte?) worden weggenomen, en waarbij juist de voordelen (een strategisch gelegen brug voor recreatieve ommetjes) behouden blijven?

Namens fractie van CDA Westland
Jan van Rossum

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Kern

Speerpunten Monster

Voor Monster. Voor elkaar: Parkeerproblemen in het centrum oplossen Noviteit aan centrum verbinden door route en voorzien van groen, spelen, parkeren Park en bouw luxe appartementen op locatie gemeentehuis met ondergronds parkeren Betaalbare koopwoningen voor jonge gezinnen Nieuwbouw Monster Noord betrekken op visies voor (uitbreiding) sportpark Polanen en scholen Locatie Aloysiusschool herbestemmen naar wonen gecombineerd […]