Actueel

HomeActueelBent u ook zo trots op Westland?

Bent u ook zo trots op Westland?

In onze gemeente gebeurt ontzettend veel, zeker wanneer het gaat om Energie. De tuinbouw is van verbruiker van energie naar leverancier van energie aan het veranderen. Het raadsbesluit om garant te staan voor een boring naar de triaslaag op vier kilometer diepte naast de al operationeel zijnde aardwarmteboringen is daar een mooi voorbeeld van. De samenwerking met bedrijven, bank, ondernemers en overheid heeft geleid tot deze duurzame stap in de energietransitie.

Ook de verenigingen dragen hun steentje bij; op steeds meer daken van (sport)-accomodaties worden zonnepanelen gelegd. De CDA motie, die raadsbreed ondersteund werd, heeft hier een goede impuls aan gegeven. Daarnaast krijgen we in september meer informatie over de mogelijkheden van havenwarmte voor het Westland. Door al deze ontwikkelingen zullen we steeds minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen.

In Westland wordt er met veel energie en ambitie gewerkt. Over veel regelgeving waar onze ondernemers en werknemers mee te maken krijgen, worden landelijk en regelmatig ook op Europees niveau afspraken gemaakt. CDA Westland heeft in april j.l. vragen gesteld over de nieuwe wet Werk en Zekerheid die per 1 juli is ingegaan. Zoals wij toen al aangaven, werkt deze wet averechts uit. Zowel regionaal als landelijk zal CDA Westland aandacht blijven vragen voor reparatie op een aantal gebieden van deze wet. Dan pas zal deze wet aansluiten bij de huidige arbeidsmarkt en positief uitwerken voor werkgevers en werknemers.

Namens CDA Westland wens ik iedereen een fijne vakantie toe, dan kunnen we daarna met elkaar met hernieuwde energie weer aan het werk in en voor Westland!

CDA Westland werkt!

Karin Zwinkels

Comments

comments