Actueel

HomeActueelBewegwijzering Hoge Bomen in Oktober in orde

Bewegwijzering Hoge Bomen in Oktober in orde

Tijdens de commissievergadering Ruimte op 27 september 2017 heeft wethouder Meijer antwoord gegeven op onze vragen over de slechte bewegwijzering op het terrein van de Hoge Bomen in Naaldwijk.

De wethouder heeft toegezegd dat de bebording medio oktober in orde zal zijn. Dat gaat dan gelijk op met de afronding van de herinrichting van het parkeerterrein. De fractie had de volgende vragen gesteld:

===
1. Heeft het college overleg gevoerd met de verschillende verenigingen over de gewenste
bewegwijzering op sportpark De Hoge Bomen?
2. Zo ja, wat is het resultaat van dit overleg? Zo nee, wat heeft het college ervan weerhouden
dat te doen?
3. Is het denkbaar dat op korte termijn een snelle (tussen)oplossing wordt gevonden?
Namens de fractie van CDA Westland,
===

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Wethouder

Gerelateerd standpunt

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Kern

Speerpunten Naaldwijk

Voor Naaldwijk. Voor elkaar: Herontwikkeling gemeentehuislocatie in samenhang bezien met de plannen van De Naald, gecombineerd met veel groen en (ondergronds) parkeren Pijletuinenhof bestemmen voor gemengd wonen (verschillende generaties, met zorg voor elkaar) Voldoende bezetting op het politiebureau Naaldhorst-locatie ombouwen naar brede zorginstelling, behandelcentrum, kortdurende verpleeghuiszorg, wijkfunctie Nieuw zwembad Hoge Bomen bij voorkeur gecombineerd met […]