Actueel

HomeActueelBewegwijzering Hoge Bomen ontbreekt

Bewegwijzering Hoge Bomen ontbreekt

Onze fractie nam ter plaatse kennis van de bewegwijzering (of het ontbreken daarvan) op en nabij de parkeerplaats bij sportpark De Hoge Bomen. Eerder waren wij hierover geïnformeerd door betrokkenen bij de diverse sportverenigingen daar. De parkeerplaats wordt nu opnieuw ingericht en daarom is het voorstelbaar dat er nu één en ander schort aan duidelijk bewegwijzering en dat dit binnenkort geheel in orde zal zijn.

De bestaande borden zijn echter niet meer adequaat. VV Westlandia wordt bijvoorbeeld niet bewegwijzerd. Dit is voor bezoekende gastspelers vervelend en leidt tot nodeloos zoeken.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Heeft het college overleg gevoerd met de verschillende verenigingen over de gewenste bewegwijzering op sportpark De Hoge Bomen?
  2. Zo ja, wat is het resultaat van dit overleg? Zo nee, wat heeft het college ervan weerhouden dat te doen?
  3. Is het denkbaar dat op korte termijn een snelle (tussen)oplossing wordt gevonden?

Namens de fractie van CDA Westland,

Piet Vreugdenhil

Jan van Rossum

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Wethouder

Gerelateerd standpunt

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Kern

Speerpunten Naaldwijk

Voor Naaldwijk. Voor elkaar: Herontwikkeling gemeentehuislocatie in samenhang bezien met de plannen van De Naald, gecombineerd met veel groen en (ondergronds) parkeren Pijletuinenhof bestemmen voor gemengd wonen (verschillende generaties, met zorg voor elkaar) Voldoende bezetting op het politiebureau Naaldhorst-locatie ombouwen naar brede zorginstelling, behandelcentrum, kortdurende verpleeghuiszorg, wijkfunctie Nieuw zwembad Hoge Bomen bij voorkeur gecombineerd met […]