Actueel

HomeActueelBewoners “gevangen” in Bakkershof

Bewoners “gevangen” in Bakkershof

Naar nu blijkt is het nieuwbouwgedeelte van de wijk Bakkershof in woningbouwlocatie Juliahof te Wateringen moeilijker te verlaten dan vooraf gedacht. Twee te hoge bruggen maken het voor  ouderen en mindervaliden met een rollator of rolstoel bijna onmogelijk de helling ervan lopende te nemen. Steeds meer bewoners hebben dan ook het idee “gevangen” te zijn binnen de eigen wijk op het moment dat men naar buiten wil om een rondje te lopen, of naar het dorp of winkelcentrum te wandelen.

De grote ook door auto’s te berijden brug naar de Herenstraat is nog een brug waar een boot onderdoor kan varen. Aangezien alle andere bruggen in de omgeving geheel vlak zijn aangelegd, is de brug op hoogte nu dus volkomen overbodig.

De brug naar Heerenvliet richting het winkelcentrum is een mooie historische bolbrug die in combinatie met de monumentale fruitmuur ernaast het historisch besef van de tuinbouw op die locatie levendig moet houden. Maar vanwege de hoogte en bolling bijna totaal ontoegankelijk voor de bewoners van Bakkershof. De vraag rijst wat meer zou moeten gelden: het historisch besef, de bewegingsvrijheid van ouderen, of zijn beide te combineren?
Voor beide bruggen heeft gemeenteraadslid Jan van Rossum van CDA Westland nu via schriftelijke vragen aan het college van B&W gevraagd of de bruggen te vervangen zijn door vlakke bruggen. Hierdoor zullen de bewegingsmogelijkheden van veel bewoners een heel stuk verbeterd worden.

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Kern

Speerpunten Wateringen

Voor Wateringen. Voor elkaar: Ontwikkelingen in Wateringen met elkaar in samenhang aanpakken (parkeren, winkelgebied, doorstroming verkeer, Dorpskade, Hofboerderij, Gemeentekantoor) Nieuw verkeersplan met inspraak burgers Ark-locatie ombouwen naar brede zorginstelling, gecombineerd met kortdurende verpleeghuiszorg, wijkfunctie aangevuld met gespikkeld wonen bij voorkeur door (particuliere) investeerders; wonen en zorg bij elkaar brengen Waterman openhouden door eventueel te combineren […]