Actueel

HomeActueelCameratoezicht in Wateringen

Cameratoezicht in Wateringen

In het AD van zaterdag 6 juni jl. hebben we kunnen lezen dat de Wateringse winkeliers aandringen op cameratoezicht in het centrum. Zeer regelmatig worden zij geconfronteerd met pogingen tot of daadwerkelijke inbraak. Men wordt er, zo gaf een van de ondernemers bij de CDA fractie aan, moedeloos en wanhopig van.

Opticien Linneweever heeft op eigen initiatief al verschillende maatregelen getroffen. Het plaatsen van een camera is er daar een van. De politie maakt bij verschillende gelegenheden dankbaar gebruik van de door Linneweever zelfgemaakte camerabeelden. Dit brengt de CDA-fractie tot de volgende vragen:

1. Is het College het met ons eens dat cameratoezicht een preventieve werking heeft?
2. De politie geeft aan dat de criminaliteit nog niet van dien aard is dat het de investering van het plaatsen van camera’s waard is. Welke criteria worden hierbij dan gehanteerd? Met andere woorden: hoe erg moet het dan worden?
3. Kan er in overleg met de winkeliers naar een oplossing gezocht worden?

Comments

comments