Actueel

HomeActueelCampagne gelanceerd tijdens nieuwjaarsreceptie CDA Westland

Campagne gelanceerd tijdens nieuwjaarsreceptie CDA Westland

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van CDA Westland op 13 januari 2014 is samen met Tweede Kamerlid Agnes Mulder de campagne van CDA Westland afgetrapt. Naast de lancering van de verkiezingsposter en de slogan, is ook het verkiezingsprogramma “Westland zijn we samen” gepresenteerd en is de nieuwe website www.cdawestland.nl gelanceerd.
Lijsttrekker Karin Zwinkels kwam in haar nieuwjaarstoespraak vaak terug op de slogan “CDA Westland Werkt!”. Het afgelopen jaar heeft CDA Westland gewerkt aan de toekomst van het Westland, met initiatieven als Waterman Natuurlijk, en de motie om geld uit te trekken voor verduurzaming van het Westland en Westlandse sportverenigingen in het bijzonder. Kamerlid Agnes Mulder versterkte dit en noemde meermaals het belang van duurzame energie, het gebruik van aardwarmte en de vele innovaties op het gebied van verduurzaming. Mulder:“Het CDA werkt hier landelijk ook hard aan”.

Ook door te investeren in een duurzaam gemeentehuis werkt het CDA aan de toekomst van het Westland. Karin Zwinkels: “het nemen van dit besluit levert de gemeente jaarlijks ruim een miljoen op die we juist kunnen steken in die belangrijke zaken die de gemeente gaat ervaren de komende tijd”.

CDA Westland gaat hier de komende jaren aan werken. De gemeente zal verantwoordelijk worden voor Werk, inkomen, zorg en jeugd. “Samen oppakken en samen aanpakken is hierbij de sleutel”, aldus Zwinkels. Jonge Westlanders krijgen wat betreft CDA Westland de kansen om te starten op de woningmarkt, en door innovatie en levensloopbestendig bouwen kunnen ook ouderen, die veel veranderingen in de zorg zullen ervaren, op een goede manier kunnen blijven wonen.

Karin Zwinkels: “CDA Wesland zal zich bovenal in blijven zetten voor die ontzettend belangrijke spil in het Westland: De glastuinbouw, het MKB en alle aanverwante sectoren”. Niet alleen lokaal, maar ook in samenwerking met de provincie, het rijk en Europa zal hard gewerkt worden aan kennis en innovatie op dit gebied: “Dit dient een economisch, maar ook zeker een maatschappelijk belang”.

CDA Westland zal inzetten op positief en constructief beleid, samenwerking en verbinding en durft daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Kortom: “CDA Westland Werkt!”

Comments

comments