Actueel

HomeActueelCDA en GBW stellen vragen over verkeersveiligheid kruising ingang Tuinveld ‘s-Gravenzande

CDA en GBW stellen vragen over verkeersveiligheid kruising ingang Tuinveld ‘s-Gravenzande

De ontwikkeling van de woonwijk Tuinveld in ’s-Gravenzande is in volle gang. Wij hebben begrepen dat ook voor de vervolgfases inmiddels veel belangstelling is. Deze ruim opgezette wijk wordt bewoond door zowel jongeren als ouderen en vooral door veel gezinnen met jonge kinderen. Deze kinderen zullen te allen tijde de Koningin Julianaweg moeten oversteken op weg naar en van de (basis-)school. Tevens steken hier veel middelbare scholieren uit Monster, ’s-Gravenzande en Hoek van Holland over, die een school bezoeken welke niet in hun woonplaats staat.

Het afgelopen jaar heeft op de kruising van de Van Heuven Goedhartlaan / Koningin Julianaweg een aantal (forse) aanrijdingen plaatsgevonden, gelukkig in de meeste gevallen met slechts blikschade als gevolg.

Het aanleggen van een rotonde is volgens deskundigen op deze kruising niet mogelijk. Toch is de vraag naar een betere en vooral veiligere oversteek voor fietsers en voetgangers een grote wens van bewoners van de wijk en van de scholen.

Bij de realisatie van deze wijk had hier eigenlijk al rekening mee moeten worden gehouden. Het bevreemdt ondergetekenden ten zeerste dat hier achteraf gerepareerd moet worden wat aan de voorkant voorkomen had kunnen worden.

Een loopbrug of liever nog fietsbrug over de Koningin Julianaweg zou een afdoende oplossing zijn voor de vele bewoners, waaronder (jonge) kinderen die dagelijks de oversteek moeten maken.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Is het college met ons van mening dat de bewoners van de wijk Tuinveld voor een bezoek aan het centrum van ’s-Gravenzande te allen tijde de drukke, provinciale,  Koningin Julianaweg moeten oversteken?
  2. Is het college met ons van mening dat de afremmende verkeersmaatregelen die op de kruising zijn getroffen kennelijk niet tot het gewenste effect hebben geleid en veel weggebruikers (die weliswaar de situatie kennen) zich niet houden aan de aldaar geldende snelheid?
  3. Is het college bereid te onderzoeken of de aanleg van een loop- of fietsbrug te realiseren is, zowel in uitvoering als in financieel perspectief?

Graag verzoeken wij u deze vragen conform het reglement van orde te beantwoorden.

Namens GemeenteBelang Westland,                                  Namens CDA Westland,

R. K. Keizer                                                                        J. Vermeer – De Smit

Comments

comments