Actueel

HomeActueelCDA Westland pleit voor compensatiefonds glastuinbouw

CDA Westland pleit voor compensatiefonds glastuinbouw

Al eerder heeft de CDA-fractie aandacht gevraagd voor het inrichten en opzetten van een compensatiefonds. Agro-gerelateerde bedrijven die gevestigd zijn in het glastuinbouwgebied en meerwaarde hebben voor de Glastuinbouwsector zouden dan kunnen uitbreiden. Voorwaarde zou dan zijn dat het verschil in grondprijs in vergelijking met de prijs op een bedrijventerrein gestort wordt in het compensatiefonds. Deze gelden kunnen dan weer benut worden om elders te investeren in de modernisering, herstructurering en schaalvergroting van het Glastuinbouwgebied.

Destijds was het antwoord van het College dat dit juridisch niet mogelijk was. Men kon, als gemeente, de betalingsverplichting niet opleggen, of de betalers zouden de betaling terug kunnen vorderen bij de gemeente. Onlangs echter is er in de Greenport Duin- en Bollenstreek een soortgelijk initiatief gestart: het Intergemeentelijk compensatiefonds Duin – en Bollenstreek.

 

De fractie van CDA Westland stelt het college daarom de volgende vragen:

1. Het lijkt er op dat in de Duin- en Bollenstreek wel een vergelijkbaar fonds is opgericht. Er worden hier wel andere functies beoogd dan CDA Westland voor Westland voor ogen heeft, maar de systematiek en opzet van het fonds is vergelijkbaar. Is het mogelijk om de opzet en regeling voor het fonds in de Duin- en Bollenstreek in de gemeente Westland toe te passen?

2. Is het risico dat de betaler later een vordering instelt op grond van onverschuldigde betaling (en andere juridische risico’s) niet contractueel uit te sluiten doordat de betaler bijvoorbeeld contractueel afstand doet van een eventuele vordering gebaseerd op onverschuldigde betaling?

3. Is het College het met ons eens dat de mogelijkheden hiervoor verder onderzocht dienen te worden, waardoor de ontwikkelingen in het glastuinbouwcluster gestimuleerd kunnen worden?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens de fractie van CDA Westland,

Karin Zwinkels

Comments

comments