Actueel

HomeActueelCDA Westland stelt vragen over mantelzorg

CDA Westland stelt vragen over mantelzorg

Per 1 januari 2014 wordt de zorg in Nederland anders georganiseerd. Niet de landelijke maar de lokale overheid moet regelen dat alle burgers de zorg krijgen waar ze recht op hebben. Tegelijkertijd vinden er grote bezuinigingen plaats, waardoor de inzet van mantelzorgers steeds groter zal worden.

Burgers, bijvoorbeeld ouders en kinderen, die in verband met (toekomstige) mantelzorg willen gaan samenwonen, lopen tegen allerlei praktische en financiële problemen aan. Mede veroorzaakt door regelgeving en boetes die zijn opgenomen in verschillende wetten, die niet op elkaar zijn afgestemd. Hierdoor is het heel onoverzichtelijk om te bezien of samenwonen financieel haalbaar is. Sommige burgers laten zich hierover adviseren door een fiscaal jurist of andere adviseur, maar grote delen van de bevolking staan hier niet bij stil en/of hebben niet de middelen om zich hierover te laten adviseren.

Eenzelfde probleem geldt voor mantelzorgers met een uitkering,  die zorg verlenen aan een familielid of bekende en bijvoorbeeld gezamenlijk eten. Voor hen is nu onduidelijk of zij hierdoor een gedeelte van hun uitkering kunnen verliezen. CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft hierover vorige week nog een amendement ingediend bij de Algemene Ouderdoms Wet. Helaas heeft de coalitie dit amendement verworpen.

CDA Westland is juist blij met initiatieven waarbij burgers zelf zoeken naar oplossingen op het gebied van mantelzorg en heeft aan het College van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Westland gevraagd of men voldoende bekend is met deze problematiek en hoe de gemeente omgaat met mantelzorg in combinatie met de WWB (Wet Werk en Bijstand). Ook doet het CDA de suggestie om de deskundigheid van Vitis aan te wenden om te adviseren bij specifieke aanvragen op het gebied van samenwonen.

Comments

comments