Actueel

HomeActueelCDA Westland stelt vragen omtrent parkeerproblematiek centrum Monster‏

CDA Westland stelt vragen omtrent parkeerproblematiek centrum Monster‏

In de werkgroep parkeren is uitgebreid gesproken over parkeerproblemen op diverse locaties in het centrum van Monster. Interactief is er samen met raadsleden, wethouder Meijer en verkeersdeskundigen van de gemeente Westland in goede samenwerking naar oplossingen gezocht. Bijna in alle gevallen moesten wij concluderen dat er geen of nauwelijks een oplossing aanwezig is om extra parkeerruimte te creëren.
Ondanks dat dit niet de hoofdcasus voor Monster was die besproken is, leverde deze uitkomst veel teleurstelling op bij bewoners van het nieuwe appartementencomplex aan het Kerkplein in Monster. Die kunnen nog steeds nauwelijks of niet hun auto kwijt bij eigen appartement en moeten daarvoor vaak uitwijken naar de parkeerplaatsen in de blauwe zone. Dit omdat de vrije parkeerplaatsen over het algemeen snel bezet zijn. Maar dan moet ook regelmatig het huis uitgegaan worden om de tijdzone van de parkeerschijf aan te passen. Een onwerkbare en voor bewoners vervelende situatie, zeker op het moment dat mensen wat moeilijker ter been worden. Wij weten dat onze verkeersdeskundige hier intensief mee bezig geweest is maar dit probleem zou niet op te lossen binnen de bestaande kaders.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

* Zijn de appartementen hier gebouwd met de goede parkeernorm, een norm waarin bewoners er op aankunnen dat zij in ieder geval hun eigen auto vrij kunnen parkeren op elke moment van de dag?
* Zijn er nog acties opgestart om medewerkers van winkels en supermarkten buiten het centrum te laten parkeren waardoor er ook meer vrije parkeerplaatsen zouden kunnen ontstaan voor omwoners?
* Is er toch niet een mogelijkheid om bewoners een ontheffing te geven voor vrij parkeren in de blauwe zone waarbij bijvoorbeeld ook de blauwe zone iets wordt uitgebreid? Dit laatste om toch ook het winkelend publiek van een vrije parkeerplaats te kunnen bedienen tijdens het winkelbezoek.
* Zijn er bij de nieuwe ontwikkelingen in het centrum rond het Kerkplein ook zaken gepland die dit parkeerprobleem nog kunnen oplossen?
Namens de fractie van CDA Westland
Jan van Rossum

Comments

comments