Actueel

HomeActueelCDA Westland stelt vragen omtrent het wegvallen van aanvullende zorg

CDA Westland stelt vragen omtrent het wegvallen van aanvullende zorg

De fractie van CDA Westland heeft met bijzondere aandacht gekeken naar de documentaire van Zembla genaamd ‘Zorg om de zorg’ over de sluiting van verzorgingscentra in Nederland, uitgezonden op donderdag 23 oktober. Niet alleen worden door de komende bezuinigingen en veranderingen in de zorg per 1 januari 2015 veel verzorgingstehuizen gesloten, er vallen tegelijkertijd ook veel aanvullende zorgdiensten weg.

In de genoemde uitzending werd aan de hand van twee voorbeelden getoond dat mantelzorgers, zelf vaak op hoge leeftijd zorgend voor een partner of andere leeftijdsgenoot, hierdoor te zwaar worden belast.

De fractie van CDA Westland heeft de volgende vragen aan het college:

1.       Wordt er binnen de gemeente Westland bezuinigd op het aantal uren dagbesteding?

Indien dit het geval is, in welke mate wordt er dan bezuinigd?

Indien dit niet het geval is, waarom heeft gemeente Westland dan kennelijk een andere keuze gemaakt?

2.       Blijven de bestaande ontmoetingscentra binnen de gemeente Westland beschikbaar en voldoende toegankelijk? Zo ja, hoe is deze toegankelijkheid geregeld?

3.       Zoals ook geschetst wordt in de uitzending, wordt de problematiek thuis zwaarder. Hoe bereid de gemeente Westland zich voor op dit gebied qua ondersteuningsaanbod.

 

Wij zien uw antwoorden graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

 

Namens de fractie van CDA Westland,

Jenny Vermeer – de Smit

Comments

comments