Actueel

HomeActueelCDA Westland vraagt om actie omtrent eenzaamheid

CDA Westland vraagt om actie omtrent eenzaamheid

De fractie van CDA Westland heeft met belangstelling kennis genomen van het artikel ‘Actieplan tegen eenzaamheid’ in het VNG Magazine van augustus 2014. Het betreft een actieplan van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en tal van maatschappelijke organisaties, genaamd ‘Coalitie Erbij’, om de eenzaamheid in de samenleving tegen te gaan.

Uit onderzoek is gebleken dat 38% van de Nederlanders te maken heeft met gevoelens van eenzaamheid, bij 8% is zelfs sprake van ernstige aanhoudende eenzaamheid. Eenzaamheid is niet alleen een negatieve ervaring voor de personen die er mee te maken hebben maar kan ook gedragsproblemen en gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

De fractie van CDA Westland herkent de genoemde problematiek en dat leidt tot de volgende vragen:

1. Is het college bereid met voorrang kennis te nemen van dit actieplan?

2. Heeft het college inzicht in de gegevens voor Westland ten aanzien van de genoemde percentages in het artikel? Zo nee, is er reden om aan te nemen dat deze cijfers voor Westland anders zouden zijn?
3. Is het college bereid zelf initiatieven te ontwikkelen en/of in samenwerking met bestaande partners mede te ontwikkelen om vereenzaming binnen het Westland tegen te gaan? Zo ja, kunt u ons op de hoogte stellen van deze initiatieven?

Comments

comments