Actueel

HomeActueelCDA Westland wil reserve Wmo inzetten om zekerheid te bieden voor zorg in 2015

CDA Westland wil reserve Wmo inzetten om zekerheid te bieden voor zorg in 2015

PvdA Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid was op 16 maart 2014 te zien in Buitenhof. Zijn boodschap blijft dat gemeenten met minder geld in de toekomst, meer zorg moeten organiseren. De staatssecretaris wilde ondanks de geuite zorgen van veel gemeentelijke bestuurders niets af doen aan de bezuinigingen. CDA Westland deelt de bezorgdheid van de burgers die nu zorg nodig hebben en wil voor 2015 zekerheid bieden.

CDA Westland zet zich samen met haar CDA wethouder Marga de Goeij al jaren in voor Westlandse burgers op het gebied van zorg en welzijn. De laatste jaren is de verantwoordelijk van gemeenten op het gebied van zorg en welzijn groter geworden. In Den Haag noemen ze dat overheveling (decentralisatie) van taken. Bijna altijd gaat dit samen met bezuinigingen.  Een voorbeeld hiervan is de bezuiniging op de huishoudelijke zorg van 40% in 2015. De organisatie van de huishoudelijke zorg is al een taak die bij de gemeente ligt. De bezuinigingen zijn ingevoerd door het huidige VVD/PvdA-kabinet. De Jeugdwet zorgt er voor dat per 1 januari 2015 de gemeente verantwoordelijk is voor de complete zorg voor kinderen en jongeren van licht psychologische zorg tot en met zware maatregelen (onder toezichtstelling). Binnenkort is de behandeling van de Wmo in de Tweede Kamer. Als deze wet wordt aangenomen, dan is de gemeente per 1 januari 2015 ook verantwoordelijk voor de begeleiding van bijvoorbeeld jongeren met een beperking of senioren met dementie.  Maar ook dit gaat gepaard met bezuinigingen. Wethouder Marga de Goeij heeft samen  met de gemeenteraad al tijdig nagedacht over een andere manier van de zorg organiseren, zodat  de bezuinigingen zo goed mogelijk kunnen worden opgevangen. Desondanks zijn er nog veel zorgen over de zorg. De CDA fractie Westland krijgt dan ook veel vragen van mensen zoals:  “Mijn demente moeder gaat naar de dagopvang; blijft dat met al de bezuinigingen wel bestaan in 2015?”

De fractie van CDA Westland heeft ook zorgen over het opvangen van de kabinetsbezuinigingen.  Op 15 maart 2014 heeft NU.nl een peiling gepubliceerd onder 463 burgemeesters en wethouders. Daaruit blijkt dat onze Westlandse CDA-wethouder niet alleen staat. De respondenten van de peiling zijn verdeeld over de vraag of de gemeenten voldoende financiële middelen hebben om de taken te kunnen uitvoeren. Vier op de tien bestuurders vindt het budget te beperkt tegenover 27 procent die denkt dat de middelen voldoende zijn. Drie op de tien staan hier neutraal in. Opvallend is dat PvdA-bestuurders sceptisch zijn. Slechts 22 procent van de PvdA-bestuurders denkt dat de gemeente genoeg financiële middelen hebben voor de extra taken. Bij de VVD ligt dit percentage op 43 procent.

CDA Westland vindt dat de gemeente Westland nu een einde moet maken aan de onzekerheid voor alle mensen die nu zorg ontvangen. Uitgangspunt moet zijn dat de mensen dezelfde kwaliteit van zorg moeten krijgen als ze nu hebben. Dit kan het College waar maken door de Wmo reserve voor 2015 in te zetten. Deze Wmo-reserve is opgebouwd omdat de gemeente Westland de afgelopen jaren al verstandig is omgesprongen met de Wmo-middelen voor bijvoorbeeld de huishoudelijke zorg. In mei 2014 wordt bekend hoeveel geld er van het Rijk naar de gemeenten komt voor deze nieuwe taken. CDA Westland vindt dat als die middelen niet toereikend zijn, het nieuwe College met het voorstel moet komen om zonodig voor 2015 bij te plussen uit de Wmo-reserve. CDA Westland zorgt ervoor dat zekerheid wordt geboden aan de mensen die ook zorg in 2015 nodig hebben.

Comments

comments