Actueel

HomeActueelDonkere fietsroutes in de Lier

Donkere fietsroutes in de Lier

Wij willen graag dat iedereen zich veilig kan verplaatsen in het verkeer. Goede straatverlichting is hierbij heel belangrijk. Door het wegvallen van de Kralingerweg in de Lier zijn veel fietsers nu genoodzaakt om het Kralingerpad te gebruiken. Op zich prima, maar naar ons idee kan dit pad wel wat verlichting gebruiken. Daarom stellen wij hier vragen over en hebben ook al ideeën hoe we dit kunnen oplossen.

 

Betreft: Rondvraag aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland voor de rondvraag van de commissie Ruimte van 2 APRIL 2019

Geacht college,

Sinds een maand is de Kralingerweg in De Lier verdwenen. Gepland weliswaar maar hij is toch weg. Dit in verband met met de grote uitbreiding van Rijk Zwaan.

Veel bewoners van de Burgerdijkseweg gebruikten deze Kralingerweg als fietspad om naar het dorp te komen.

Als alternatief heeft men nu het Kralingerpad (de oude trambaan),tussen Burgerdijkseweg en Burg. Crezeelaan. Een prima fietspad, ware het niet dat het er
‘s avonds aardedonker is. Dit geeft voor de gebruikers een onaangenaam en zelfs onveilig gevoel.

We begrijpen dat het aanleggen van verlichting een kostbare zaak zal zijn, daarom denken we aan lichtmasten (-mastjes) met een zonnepaneel erop. Dan is er geen grote infrastructuur nodig.

Onze vragen zijn dan ook:

– kan zo’n soort verlichting gemakkelijk aangebracht worden?

– is het college bereid dit te overwegen?

– als het kan, is doortrekken van de verlichting tot aan de Scheeweg dan ook een optie?

 

Namens de fractie van CDA Westland,

Cor van der Mark

 

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Kern

Speerpunten De Lier

Voor De Lier. Voor Elkaar: Visie ontwikkelen op positie De Triangel, bij voorkeur combineren met langdurige zorg Vergroenen Oranjeplein Versterking beleving De Lee (wandelroute) Herontwikkeling Bedrijventerrein Lierweg stimuleren Dorpscentrum aantrekkelijk maken door plantenbakken, hanging baskets. Historie tot leven brengen in borden op historische plekken Herbezien verkeersplan voor dorp, nadat Oostelijke Randweg gereed is Modernisering aula […]