Actueel

HomeActueelDuurzaamheid en innovatie in de agrarische sector

Duurzaamheid en innovatie in de agrarische sector

De fracties van VVD Westland en CDA Westland hebben vragen gesteld over duurzaamheid en innovatie in de agrarische sector. Op 13 februari heeft staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) bekend gemaakt dat hier 1,2 miljard voor ter beschikking komt, ook voor verbetering van de biodiversiteit. Dit bedrag maakt deel uit van een ontwikkelplan van de Europese Commissie 2014-2020.

Dit bedrag zal voor een belangrijk deel ingezet worden voor het beperken van risico’s voor ondernemers die inzetten op verduurzaming en innovatie. Naar onze mening zijn dit zaken die nauw aansluiten op de doelstellingen die in het Collegewerkprogramma 2014-2018 zijn opgenomen. De fracties van CDA Westland en VVD Westland stelden het college daarom de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van bovengenoemde bekendmaking?

2. Is het college met ons van mening dat Westland veel baat heeft bij het verkrijgen van deze subsidies?

3. Welke stappen gaat het college zetten om deze subsidies binnen te halen en welk tijdpad wordt daarbij gevolgd?

4. Is het college voornemens om hierin samen op te trekken met de diverse geledingen die in Westland actief zijn in de agrarische sector in de breedste zin van het woord?

5. Is het college van mening dat hierbij zeker ook de innovatieve agro-technische en agro-logistieke sector betrokken dienen te worden?

 

Namens de fractie van CDA Westland, Karin Zwinkels

Namens de fractie van VVD Westland, Pieter Varekamp

Comments

comments