Actueel

HomeStandpuntenDuurzaamheid

Duurzaamheid

Er ligt een enorme opgave om deze wereld duurzaam te maken. Westlandse producten moeten aan de hoogste eisen van duurzaamheid voldoen. Fossiele energie moet daarom uit ons woordenboek worden geschrapt. Dan kan als we innovatieve middelen inzetten. Daarom willen wij:

 • Lobby voortzetten om slimme geïntegreerde systemen van warmte, elektriciteit, gas en CO2 mogelijk te maken (smart grid); verbeteren elektrische infrastructuur voor elektrische auto’s
 • Aardwarmteprojecten faciliteren
 • Warmtenet met schone restwarmte industrie faciliteren
 • Bijna energieneutrale gebouwen (BENG) voor nieuwe schoolgebouwen en gemeentelijke accommodaties
 • Kolenwarmte uitbannen
 • Op weg naar gasloze woonwijken
 • Stimuleren energiebesparing door woningcorporaties en particulieren, gebouwen; ‘Westland wordt duurzaam’ uitbreiden naar interactieve route naar subsidies en mogelijkheden.
 • Geen windmolens in Westland; uitsluitend kleine windprojecten zoals ABC
 • Windenergie op zee buiten 12 zeemijl
 • Inzetten op rendabel duurzame energie opwekken bij teruglevering aan net
 • Openbare gebouwen vergroenen aan binnen- en buitenzijde
 • Maatschappelijke accommodaties energieneutraal maken vooruitlopend op 2040
 • Afvalverwerking zoveel mogelijk optimaliseren. Onze stip op de horizon is een nascheidingsinstallatie in regionaal verband waarbij voorscheiding eenvoudiger wordt. “Minder kliko’s in de tuin!”
 • Onderzoek naar statiegeldsysteem plastic, metaal en drankverpakkingen faciliteren

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Glastuinbouw

Westland is de meest toonaangevende glastuinbouwgemeente van Nederland. Glastuinbouw is de derde economische motor van ons land. CDA Westland geeft daarom prioriteit aan het toekomstbestendig houden van deze Greenport. Wij willen daarom: Verdere ontwikkeling GreenportHortiCampus/WorldHortiCenter als internationaal centrum van de glastuinbouw voor opleiding, kennis en innovatie Een bijzondere leerstoel tuinbouwinnovatie en duurzaamheid in World Horti […]

Vrijwilligers, Verenigingen en Sport

Talloze mensen in Westland zijn als vrijwilliger zeer actief in het verenigings- en sportleven. Die activiteiten zijn van groot belang voor gezondheid en saamhorigheid. Deze kracht in de Westlandse samenleving is uniek en daarom willen wij: Topsportbeleid in Westland is in gang gezet en verdient het om samen met verenigingen te worden uitgebreid Waterman openhouden […]

Wonen en Huisvesting

Er wordt gelukkig weer volop gebouwd in Westland. Van belang is te bouwen voor elke doelgroep en voor elke portemonnee. Dit vraagt om nauwe afstemming met de wooncorporaties. Van belang is dat wijken zo zijn ingericht dat het voor iedereen fijn is om te wonen. Daarom willen wij: De blijverslening voor ouderen en de starterslening […]

Recente artikelen

Adopteer een babyboom

Adopteer een boom voor een baby. Artikel 42-vragen door Janice de Jong

Maandag 20 augustus verstuurde Janice de Jong onderstaande vragen naar het college over het adopteren van een boom. Een mooi initiatief uit gemeente Rotterdam dat ook in Westland niet zou misstaan. Gerelateerd Comments comments

Op werkbezoek bij “Westlands natuurrijke puzzelstukjes”.

Veel mensen hebben de laatste tijd aan de Rijnvaartweg in ‘s Gravenzande de wolvarkens al zien grazen en woelen. Maar wat is het idee hierachter? CDA Westland liet zich hier eind juni over informeren tijdens een werkbezoek over informeren door Pieter Dekker, ook bekend van de Westlandse schaapskudde. Gerelateerd Comments comments

Duurzaamheid centraal bij CDA

Afgelopen zaterdag 16 december bracht het CDA Duurzaamheidsberaad een werkbezoek aan Westland. Het CDA-raadslid Karin Zwinkels had het beraad uitgenodigd om hen te informeren over de duurzame en innovatieve ontwikkelingen in de glastuinbouwsector. Eerst werd de TRIAS boring bezocht waar projectdirecteur Marco van Soerland uitleg gaf over geothermie en de specifieke boring naar 4 km […]

Bezoek Tweede Kamerlid aan AH Vrij

Vrijdag 1 december 2017 bracht CDA Tweede Kamerlid Joba van den Berg een werkbezoek aan het Westlandse bedrijf AH Vrij Groen, Grond en Infra. De branchevereniging Cumela was hier ook vertegenwoordigd. De Westlandse CDA raadsleden Jan van Rossum en Karin Zwinkels hebben met hen gewisseld over wetgeving aangaande MKB, arbeid, aanbesteding, energie en infrastructuur. Gerelateerd […]

Essentaksterfte in Westland

Zoals beschreven in dit artikel, grijpt de essentaksterfte in Nederland snel om zich heen. Men verwacht dat er geen gebied in Nederland van deze boomziekte zal worden gevrijwaard. CDA Westland neemt dan ook aan dat deze ziekte ook al in Westland voorkomt of binnenkort zal gaan voorkomen. Daarom hebben we de volgende vragen gesteld aan het […]

Ruimte nodig voor de energietransitie

De gemeente Westland heeft de ambitie de meest duurzame glastuinbouwgemeente van Nederland te worden. De glastuinbouwsector speelt hierin een belangrijke rol door haar kennis en initiatieven op m.n. het gebied van aardwarmteboringen. Daarnaast is het van groot belang dat het investeringsklimaat aantrekkelijk is en blijft voor bedrijven om zich in Westland te vestigen. In de […]

Kernbezoek ‘s-Gravenzande: Wet Werk en Zekerheid (WWZ) werkt averechts

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) werkt averechts en zal op de schop moeten. De wet die zou moeten zorgen voor meer zekerheid voor werknemers en seizoensarbeiders heeft juist tot meer problemen geleid, zo blijkt uit recente nieuwsberichten en uit het maandelijkse werkbezoek van de fractie van CDA Westland. CDA Westland bezoekt elke maand één […]