Actueel

HomeActueelEen goede en betaalbare zorgverzekering voor chronisch zieken en ouderen

Een goede en betaalbare zorgverzekering voor chronisch zieken en ouderen

VermeerjennyIn december 2015 heeft de fractie van CDA Westland schriftelijke vragen gesteld over de eigen bijdrage inzake de WMO voorzieningen. Uit de beantwoording bleek dat de hoogte van de bedragen met cliënten wordt besproken tijdens de keukentafelgesprekken. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk, de gemeente is niet op de hoogte van inkomensgegevens van cliënten.

Tijdens de gesprekken wordt informatie gegeven over het minimabeleid van de gemeente Westland en worden cliënten gewezen op de mogelijkheid een proefberekening te maken via de CAK website. Bij de verstrekking van een hulpmiddel kan de klant zo een betere afweging maken om te kiezen voor een WMO verstrekking of de aanschaf van een hulpmiddel.

Niet alleen vanuit de landelijke media maar ook uit diverse gesprekken met inwoners van Gemeente Westland blijkt nu dat vooral chronisch zieken maar ook ouderen steeds vaker moeite hebben om financieel rond te komen. Deze mensen worden geconfronteerd met hoge zorgkosten waardoor hun netto besteedbare inkomen wellicht net zo laag of lager is dan inwoners met een minimum inkomen.

De fractie van CDA Westland is van mening dat deze mensen met een zorgvraag goed verzekerd moeten zijn en vraagt zich af of mensen die een kwijtschelding of tegemoetkoming van de eigen bijdrage WMO ontvangen, ook de kosten van de aanvullende ziektekosten kunnen worden vergoed. Vaak betreft het hier mensen met een klein inkomen, een klein pensioen of senioren die financieel afhankelijk zijn van hun AOW-uitkering.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Is het college met ons van mening dat het voor mensen met een zorgindicatie, bijvoorbeeld chronisch zieken en ouderen, belangrijk is dat zij goed verzekerd zijn en dat dit voor hen betaalbaar moet zijn?

 

2. Kan het college onderzoeken of kwijtschelding van aanvullende ziektekosten voor deze genoemde groep inwoners van Gemeente Westland haalbaar is?

 

3. Kan het college daarbij aangeven hoeveel inwoners voor deze nieuwe regeling in aanmerking zouden komen?

 

4. Kan het college aangeven welke kosten hier voor Gemeente Westland mee gemoeid zouden zijn.

 

5. Kan het college aangeven welke verantwoordelijkheid hier bij de Gemeente Westland ligt en welke bij het CAK?

 

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

 

Namens de fractie van CDA Westland,

Jenny Vermeer

Comments

comments


Contactpersonen

Fractievoorzitter

Gerelateerd standpunt

Zorg en Sociaal Beleid

Zorgen voor elkaar staat hoog in het vaandel van Westlanders. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. De landelijke wetgeving leidt soms tot lastige situaties voor ouderen. Gelukkig hebben we dit in Westland zo goed mogelijk geregeld. Maar blijvende aandacht voor zorg is nodig. Daarom willen wij: Actief beleid tegen eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoede, psychische problematiek […]