Actueel

HomeActueelEr staat een paard in de gang… (Column)

Er staat een paard in de gang… (Column)

KarinZwinkelsdeJong-2016De laatste tijd zijn er veel vragen over het handhavingsbeleid van de gemeente. In het buitengebied blijkt er vaak sprake te zijn van commerciële en niet-commerciële activiteiten op stukken grond waar bestemming glastuinbouw op rust. Deze activiteiten zijn dus strijdig met de bestemmingsplannen. ‘Dat is toch niet zo’n probleem?’ zult u denken.

Echter, ons glastuinbouwareaal is aan modernisering toe. Dit is ook een speerpunt van de coalitie HOT: Herstructurering Ontwikkeling Tuinbouw waarin telersverenigingen, Gemeente Westland en de Rabobank gezamenlijk optrekken. Met elkaar wordt het belang gedeeld dat er een vitaal en toekomstbestendig glastuinbouwcluster in Westland zal moeten zijn en blijven. Dit betekent dat ondernemers hier op klaarliggende kavels een modern bedrijf moeten kunnen starten.

Deze uitdaging zullen we met elkaar aan moeten gaan Het gaat niet alleen om de teelt maar ook om alle bedrijvigheid die hieraan gerelateerd is zoals de toeleveringsbedrijven, veredeling en agrologistiek. Een sterke economie in Westland betekent werkgelegenheid voor nu en in de toekomst . Er liggen vele kansen voor onze jongeren die op diverse terreinen aan de slag kunnen. En als mensen werk en inkomen hebben, is er ook wat te besteden bij de winkelier en in de horeca.

Vanwege het grote belang hebben wij in de afgelopen tijd een aantal raadsinformatieavonden gehad, de verschillende dilemma’s werden geschetst en het blijkt dat er nu werk aan de winkel is . In een raadswerkgroep zal er de komende tijd dan ook gekeken worden hoe we hier met goede beleidsmaatregelen het beste mee om kunnen gaan.

Er staat een paard in de gang…

Als er bij buurvrouw Jansen in de woonwijk een paard binnen staat, dan vraagt u toch ook waarom er niet op de woonbestemming wordt gehandhaafd? Dit zijn dezelfde regels die gelden voor het glastuinbouwgebied.

Karin Zwinkels,
CDA Westland

Comments

comments


Contactpersonen

Gerelateerd standpunt

Glastuinbouw

Westland is de meest toonaangevende glastuinbouwgemeente van Nederland. Glastuinbouw is de derde economische motor van ons land. CDA Westland geeft daarom prioriteit aan het toekomstbestendig houden van deze Greenport. Wij willen daarom: Verdere ontwikkeling GreenportHortiCampus/WorldHortiCenter als internationaal centrum van de glastuinbouw voor opleiding, kennis en innovatie Een bijzondere leerstoel tuinbouwinnovatie en duurzaamheid in World Horti […]