Actueel

HomeActueelWat gebeurt er met de zienswijzen over woonproject Molenslag?

Wat gebeurt er met de zienswijzen over woonproject Molenslag?

In het uitwerkingsplan van het woonproject Molenslag in de Westlands Zoom is wat betreft de ontsluiting van de nieuwe wijk afgeweken van het bestemmingsplan. De ontsluiting wordt nu geregeld via de Aalscholver terwijl was vastgelegd dat dit via Molenslag zou gebeuren. De bewoners van de Aalscholver hebben tegen deze afwijking ook een zienswijze ingediend. Nu lijkt het erop dat men reeds een aanvang heeft gemaakt met de bouwactiviteiten en dat ingediende zienswijzen terzijde zijn geschoven. Dat laatste is ook de reden van aanschrijving van de fracties.

De fractie van CDA Westland stelt het college daarom de volgende vragen:

1. Klopt het dat de bouwactiviteiten begonnen zijn?

2. Wat wordt er met de zienswijzen gedaan? Er zal minimaal toch naar bewoners en de Raad gecommuniceerd moeten worden waarom men van het vastgestelde bestemmingsplan uit 2008 is afgeweken voor zo’n belangrijk element als locatie van de ontsluiting.

3. Zijn er nog andere ontsluitingsmogelijkheden met behoud van de bouwblokken in beeld en bespreekbaar waardoor het bouwproject toch gewoon snel van start kan gaan?

image1

Comments

comments