Actueel

HomeActueelGevaarlijke situatie AH de Lier

Gevaarlijke situatie AH de Lier

Sinds enige tijd is de nieuwe AH winkel in De Lier operationeel. Al in september 2014 hebben wij aandacht gevraagd voor de gecompliceerde vervoersbewegingen bij het bevoorraden van deze winkel.

De laatste tijd bereiken ons steeds meer klachten dat de vrachtauto’s met regelmaat midden op de straat staan en ingewikkelde manoeuvres moeten maken om binnen te komen.

Achteruitstekende vrachtauto’s ( en het zijn echt grote auto’s ) midden in het dorp veroorzaken overlast en gevaarlijke situaties.

Daarom wordt de volgende vraag gesteld in de commissie Ruimte van 30 augustus 2016;

Kunt U in overleg treden met AH om de problematiek op te lossen en er zorg voor dragen dat de gemaakte afspraken nagekomen worden?

Namens de CDA fractie

Cor van der Mark

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Kern

Speerpunten De Lier

Voor De Lier. Voor Elkaar: Visie ontwikkelen op positie De Triangel, bij voorkeur combineren met langdurige zorg Vergroenen Oranjeplein Versterking beleving De Lee (wandelroute) Herontwikkeling Bedrijventerrein Lierweg stimuleren Dorpscentrum aantrekkelijk maken door plantenbakken, hanging baskets. Historie tot leven brengen in borden op historische plekken Herbezien verkeersplan voor dorp, nadat Oostelijke Randweg gereed is Modernisering aula […]