Actueel

HomeStandpuntenJongeren en Gezinnen

Jongeren en Gezinnen

Jongeren moeten zich thuis voelen in Westland. Zij moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Juist daarom is soms extra steun nodig in gezinnen. Daarom willen wij:

  • Ontmoedigingsbeleid alcohol door inzet op bewustwording over overmatig gebruik bij ouders én jongeren. “Drink niet alleen met maten, maar ook met mate!”
  • Drugspreventie aanscherpen
  • Stevige inzet op jeugdzorg, preventie, schoolmaatschappelijk werk
  • Armoede in gezinnen met kinderen prioriteit geven door Leergeld/Kindpakket
  • Uitgaan en het organiseren van feesten wordt aandachtspunt. Jongeren gaan in samenspraak met gemeente en horeca kaders stellen omtrent kwaliteit en kwantiteit van uitgaansgelegenheden, als ook het organiseren van feesten in kleiner verband.

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Steunraadslid, Bestuurslid

Fractievoorzitter

Gerelateerd standpunt

Wonen en Huisvesting

Er wordt gelukkig weer volop gebouwd in Westland. Van belang is te bouwen voor elke doelgroep en voor elke portemonnee. Dit vraagt om nauwe afstemming met de wooncorporaties. Van belang is dat wijken zo zijn ingericht dat het voor iedereen fijn is om te wonen. Daarom willen wij: De blijverslening voor ouderen en de starterslening […]

Recente artikelen

Begrotingsraad 2019

Vandaag heeft de begrotingsraad voor 2019 plaatsgevonden. Fractievoorzitter Jenny heeft haar input gegeven namens het CDA Westland.  De vraag waar binnen de fractie van het CDA Westland vooral over is gediscussieerd luidt: Welk Westland willen we doorgeven aan de volgende generaties? Getuigt het van goed rentmeesterschap als we de financiële lasten van onze gemeente verder […]

Jongeren in de politiek. Wij zijn fan!

Donderdag 4 oktober j.l. was ons jongste raadslid Janice de Jong aanwezig bij WOS Media om de jongerenraad te promoten. Jongeren tussen de 14-18 jaar kunnen zich nu op geven om als één van de 21 plaats te nemen in de jongerenraad. Zij kunnen dan mee besluiten over de toekomst van Westland bijvoorbeeld over sport, cultuur en feestweken.  […]

Feestweek Naaldwijk: geen vergaande maatregelen

In het AD lazen wij een artikel met de kop ‘Feestweek in Naaldwijk gaat flink op de schop’ waarin geschetst wordt dat Gemeente Westland het feest veel te groot vindt worden en de festiviteiten wil beperken tot drie locaties: het Wilhelminaplein, het Havenplein en aan de Dijkweg bij De 3 Winckels. Eén en ander komt […]

Wateringen: Maak voetbalveld van basketbalkooi

Op 29 september 2009 heeft de gemeenteraad een breed gedragen motie aangenomen om binnen 2 jaar een Cruyff court achtige oplossing in het woningbouwprogramma Juliahof voor alle jeugdgroepen en t.b.v. de gehele wijk Vliettuinen aan te leggen. Twee hoofdmotieven lagen hieraan ten grondslag, te weten het totale gebrek aan voetbalmogelijkheden voor de jeugd in de […]

Aandacht voor Schuldhulpverlening in Westland

In juni 2017 stond een artikel in AD Westland dat het aantal mensen dat diep in de schulden zit en voor ondersteuning terechtkomt bij stichting Schuldhulpmaatje het afgelopen jaar met bijna 40% is toegenomen. Volgens een medewerker van Schuldhulpmaatje wordt een groot deel van de schulden veroorzaakt door huur- of zorgtoeslagen die onterecht worden toegekend […]

Overlast van ratten wordt aangepakt

Tijdens de commissievergadering Ruimte op 26 September 2017 antwoordde wethouder Meijer op vragen van CDA en LPF over de rattenoverlast in en rondom de Esdoornstraat te ’s Gravenzande. Hij is bekend met de problematiek en heeft toegezegd dat hij een en ander met verhoogde aandacht beet zal gaan pakken. De wethouder is het eens dat […]

Glasvezel in Heenweg

Tijdens de commissie EFO van 20 september jl. heeft Piet Vreugdenhil aandacht gevraagd voor glasvezelaansluiting in Heenweg. Hierover was in het AD Westland een artikel verschenen. De wethouder had in maart 2016 aan de raad toegezegd het gesprek aan te gaan met CIF, de bekabelaar, over de mogelijkheden om ook Heenweg te voorzien van glasvezel […]

Overlast van ratten

De fracties van CDA Westland en LPF Westland zijn benaderd door bewoners van de Esdoornstraat in ’s-Gravenzande. Op 9 mei jl is er door de bewoners gesproken met medewerkers van de gemeente over de overlast die men ondervindt van ratten. Er zijn in opdracht van de gemeente inspecties geweest en die hebben aangetoond dat de […]

Toename schulden door huur- en zorgtoeslag

Vandaag lezen wij in AD Westland dat het aantal mensen dat diep in de schulden zit en voor ondersteuning terechtkomt bij stichting Schuldhulpmaatje het afgelopen jaar met bijna veertig procent is toegenomen. Volgens een medewerker van Schuldhulpmaatje wordt een groot deel van de schulden veroorzaakt door huur- of zorgtoeslagen die onterecht worden toegekend en later […]

Meer aandacht voor middeldure particuliere huur

De fractie van CDA Westland is blij om te zien dat met alle corporaties inclusief Staedion afspraken zijn gemaakt omtrent de bouw en onderhoud van sociale woningen. We zien een groei in het aantal huizen wat wordt gebouwd en zijn blij met de harde plannen die de komende jaren op de planning staan. Naast sociale […]