Actueel

HomeActueelGoed bezoek aan het Europees Parlement in Brussel

Goed bezoek aan het Europees Parlement in Brussel

Op 27 februari 2019 bezochten wij (de fractie) het Europees Parlement in Brussel. In een gesprek met Annie Schreijer werden verschillende onderwerpen behandeld. Annie is lid van de fractie van de Europese Volkspartij, de christendemocraten in het Parlement en maakt zich onder andere sterk voor de land- en tuinbouw in Nederland. Zij onderschrijft het standpunt van CDA Westland: zonder areaal in het Westland vindt er geen innovatie plaats. We moeten dus zuinig zijn op de bestaande glastuinbouw en trots op de innovatieve bedrijven die ons gebied rijk is. Verder is er gesproken over het belang van het toestaan van de “crispr cas”. Dit is een techniek waarbij planteigenschappen, zoals bijvoorbeeld resistenties tegen ziekten en plagen, versneld ingebracht kunnen worden in het plantenveredelingsproces. En we hebben nogmaals aandacht gevraagd voor het belang van voldoende beschikbaarheid van ‘groene’ bestrijdingsmiddelen. Het was goed om Annie als pleitbezorger van de glastuinbouw in Brussel te bezoeken en we houden contact. Het is goed voor het Westland dat we korte lijntjes hebben met de regionale, landelijke en Europese politica.

Comments

comments