Actueel

HomeActueelGoede dagopvang in Westland blijft

Goede dagopvang in Westland blijft

De fractie CDA Westland heeft op 23 oktober 2014 vragen gesteld over Dagopvang in het Westland. Het college heeft deze vragen bijzonder positief beantwoord.

Vraag 1

Wordt er binnen de gemeente Westland bezuinigd op het aantal uren dagbesteding? Indien dit het geval is, in welke mate wordt er dan bezuinigd. Indien dit niet het geval is, waarom heeft gemeente Westland dan kennelijk een andere keuze gemaakt?

Antwoord 1

Het college heeft de raad geïnformeerd (notitie 14-0435644) over de inkoop van zorg, de voorgestelde tarieven en productenstructuur en de financiële uitgangspunten. De inkoop wordt gezamenlijk met gemeenten uit de H4 gedaan.

Wij bezuinigen niet op het aantal uren dagopvang. De Rijksbezuinigingen worden bereikt door efficiënter te werken en opvang soms anders te organiseren. Zorgaanbieders geven aan dat ze door dagopvang slimmer te organiseren, deze opvang tegen lagere kosten kunnen aanbieden.

Vraag 2

Blijven de bestaande ontmoetingscentra binnen de gemeente Westland beschikbaar en voldoende toegankelijk? Zo ja, hoe is deze toegankelijkheid geregeld?

Antwoord 2

Ja, ontmoetingscentra blijven bestaan. Er zijn in Westland drie ontmoetingscentra, waarvan op indicatie gebruik gemaakt kan worden: ontmoetingscentrum De Kornalijnhof in ‘s-Gravenzande, ontmoetingscentrum Naaldwijk en De Zorgtuinderij in Wateringen. Daarnaast is er een nieuwe vorm van dagbesteding ontwikkeld met een zeer laagdrempelige toegang: “De Vereeniging” in de Backerhof in Poeldijk. Dit is een samenwerkingsverband tussen Careyn, Pieter van Foreest en Vitis Welzijn.

Vraag 3

Zoals ook geschetst wordt in de uitzending, wordt de problematiek thuis zwaarder. Hoe bereid de gemeente Westland zich voor op dit gebied qua ondersteuningsaanbod?

Antwoord 3

In Westland werken zorgaanbieders, zorgkantoor en Vitis Welzijn samen in de dementieketen. Daarbij is er nadrukkelijk aandacht voor begeleiding van mantelzorgers. De inzet van het college is er op gericht om de dementieketen uit te breiden en te versterken waar nodig. Partijen onderzoeken nu wat de mogelijkheden zijn van respijtzorg/kortdurend verblijf. Zij willen ook hierop gaan samenwerken. Ook onderzoeken wij de mogelijkheid voor Westlanders om ook op zondag gebruik te maken van de faciliteiten van het ontmoetingscentrum. Daarnaast zet het college zich in om samen met zorgpartijen en welzijnsorganisaties zwaardere vragen thuis beter te kunnen faciliteren.

Comments

comments