Actueel

HomeActueelGroen licht voor bouw Greenport Horti Campus

Groen licht voor bouw Greenport Horti Campus

FloraHolland en Lentiz onderwijsgroep hebben overeenstemming bereikt over de aankoop van een kavel grond op het Trade Parc Westland voor de bouw van de Greenport Horti Campus, locatie Westland. Vorig jaar zomer tekenden Lentiz, de gemeente Westland en FloraHolland een intentieovereenkomst om met elkaar een internationaal kennis- en innovatiecentrum te realiseren in het hart van de Greenport Westland. Met de bouw van het nieuwe schoolgebouw gaat Lentiz begin 2015 starten. De drie drijvende krachten achter de komst van dit nieuwe, groene MBO zijn Gert Kant (Lentiz), Gijs Kok (FloraHolland) en CDA-wethouder Theo Duijvestijn (Gemeente Westland). Bedrijfsleven, onderwijs en overheid bundelen zo hun krachten om te investeren in het ‘groene talent’ van de toekomst.

De wereld veroveren

Bedrijven uit de topsector ‘Tuinbouw & Uitgangsmaterialen’ behoren internationaal tot de top. Het vasthouden van die positie vraagt om goedopgeleide medewerkers, van vakbekwame technici tot logistieke experts. Van marketeers tot teeltspecialisten. De tuinbouw biedt mooie banen en stages voor jongeren die willen werken in een sector, die mondiaal aan kopt loopt als het gaat om duurzaamheid en innovatie. Toch weten nog niet genoeg jongeren de weg naar deze sector te vinden, of het nu gaat om een het vervullen van vacatures, of het kiezen van een ‘groene’ beroepsopleiding. Om toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt te voorkomen en een sterke greenport te behouden, is investeren in menselijk kapitaal voor de sector van groot belang. “Handen uit de mouwen, de wereld veroveren, ondernemen en jonge mensen hoop en toekomst bieden”, is volgens Gert Kant het vertrekpunt voor de campus. Met de MBO Federatie Westland (Albeda, ROC Mondriaan en Lentiz) bouwt hij niet alleen met stenen, maar ook aan een inspirerend onderwijsaanbod dat jongeren klaarstoomt voor een kansrijke toekomst in de greenport door het aanbieden van een breed en vernieuwd MBO-aanbod. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met andere kennisinstellingen, zoals de Wageningen UR Tuinbouw, InHolland, en de Haagse en Rotterdamse Hogeschool.

Foto: v.l.n.r. Gijs Kok (FloraHolland), wethouder Theo Duijvestijn (Gemeente Westland) en Gert Kant (Lentiz)


Kennis dichtbij de praktijk

Als grootste werkgever in de tuinbouwsector, erkent FloraHolland het belang van kennis en innovatie voor de greenport. In Westland reserveert de bloemenveiling zo’n 6 hectare bouwgrond om dit soort initiatieven te faciliteren. De veiling is ervan overtuigd dat in de toekomst ook veel bedrijven zich op het Trade Parc Westland gaan vestigen, evenals het Food & Flower Experience Center. Gijs Kok, manager Externe Betrekkingen bij FloraHolland, is blij met deze ontwikkeling:” Het toevoegen van kennis en innovatie aan de commerciële en logistieke activiteiten op onze marktplaatsen, maakt het geheel nog krachtiger. Concentratie van activiteiten die onze sector versterken, ondersteunt het belang voor onze kwekers en handelsbedrijven nog beter.” De gemeente Westland heeft veel baat bij de komst van een internationaal onderwijs- en kenniscentrum. Enerzijds omdat hiermee de economische kracht van de greenport wordt versterkt, anderzijds om jongeren aan Westland te binden. De campus moet uitgroeien tot een hotspot waar kennis en innovatie centraal staan, en waar in de toekomst ook HBO-opleidingen genoten kunnen worden. Wethouder Theo Duijvestijn ziet vooral veel meerwaarde aan de koppeling van kennis aan de praktijk, zoals dat in de Innovatie-en Demonstratiecentra (IDC) gebeurt. Op deze ontmoetingsplaatsen worden studenten en ondernemers ondersteund in hun (internationale) innovatievraagstukkken over bijvoorbeeld techniek. “Het topsectorenbeleid vraagt om meer innovatieve ondernemers, om onderwijs dat naadloos aansluit op de opgaven van de tuinbouwsector op het gebied van water, energie en voedsel. Dit wordt een inspirerende locatie waar het brede tuinbouwnetwerk van bedrijven, kennisinstellingen en studenten samen kan bouwen aan een internationaal gerichte en toekomstbestendige greenport. Natuurlijk met de steun van de lokale overheid”, voegt Duijvestijn toe.

Zie www.greenporthorticampus.nl voor meer informatie over de Greenport HortiCampus

Comments

comments