Actueel

HomeActueelHelp ouderen met het aanvragen van toeslagen!

Help ouderen met het aanvragen van toeslagen!

Wij willen dat de gemeente ouderen actief gaat wijzen op de subsidies waar ze recht op hebben. Veel ouderen maken van subsidies als huur- of zorgtoeslag op dit moment geen gebruik. Soms weten ouderen niet dat ze recht hebben op de subsidie of is de aanvraag te lastig. Dat moet anders, als het aan het ons ligt. 

Onderzoek van de ouderenbonden liet al eerder zien dat één op de zes ouderen geen huursubsidie aanvraagt en één op de tien ouderen laat de zorgtoeslag liggen. Soms gaat het om een paar tientjes, maar het kan oplopen tot duizenden euro’s per jaar. Onacceptabel, vinden wij, want ouderen kunnen deze financiële steun heel goed gebruiken.

De CDA-fractie roept het College daarom op met een plan te komen hoe zij 55+ ers gaat wijzen op de toeslagen waar zij recht op hebben en welke faciliterende rol de gemeente hierin gaat spelen.

Betreft: Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde inzake toeslagen senioren.

’s-Gravenzande, 8 oktober 2018

Geacht college,

Tijdens de Algemeen Financiële Beschouwingen pleitte het CDA om senioren meer bewust te maken van de financiële mogelijkheden die er zijn. De overheid moet komen met een voorlichtingscampagne.

Uit onderzoek van diverse ouderenorganisaties blijkt dat senioren vaak niet weten dat ze in aanmerking komen voor huur- en zorgtoeslag. Zo’n 230.000 senioren lopen hierdoor mogelijk jaarlijks duizenden euro’s mis. 1 op de 6 huishoudens met 55-plussers die recht heeft op huurtoeslag maakt er geen gebruik van. En 1 op de 10 vraagt geen zorgtoeslag aan. Dit komt door onbekendheid met de regelingen of omdat de digitale aanvraag te ingewikkeld is.

CDA woordvoerder Evert Jan Slootweg: “ik vind dit zeer zorgelijk en eigenlijk onacceptabel. Ouderen lopen zo honderden euro’s mis waar ze gewoon recht op hebben. Het CDA wil dat het kabinet, samen met gemeenten en ouderenorganisaties de bekendheid van de toeslagen onder ouderen vergroot. Ook moet de aanvraag voor toeslagen simpeler worden. En moet er gekeken worden naar de mogelijkheden van een slimme koppeling van bestanden van SVB en Belastingdienst.”

CDA Westland sluit zich graag aan bij de vragen van Slootweg en heeft de volgende schriftelijke vragen aan het college:

1. Herkent u het beeld dat binnen Gemeente Westland 1 op de 6 huishoudens met 55-plussers die recht heeft op huurtoeslag hier geen gebruik van maakt? En dat 1 op de 10 geen zorgtoeslag aanvraagt?

 

2. Heeft u inzicht in hoeveel senioren binnen onze gemeente recht hebben op huur- of zorgtoeslag?

 

3. Kunt u aangeven wat u doet om senioren te stimuleren toeslagen aan te vragen waar ze recht op hebben?

 

4. Bent u het met ons eens dat het stelsel ontoegankelijk en ingewikkeld is voor senioren en dat een campagne nuttig kan zijn om bij te dragen aan de bekendmaking van de mogelijkheden voor ouderen om toeslagen aan te vragen? 

 

5. Zijn er mogelijkheden om senioren te helpen bij het (digitaal-) aanvragen van de toeslagen waar zij recht op hebben?

 

Wij zien een antwoord op onze vragen graag tegemoet.

 

Namens de fractie van CDA Westland,

 

Anja van der Eijk
Jenny Vermeer

Comments

comments

Post Tags - ,

Contactpersonen

Fractievoorzitter

Gerelateerd standpunt

Zorg en Sociaal Beleid

Zorgen voor elkaar staat hoog in het vaandel van Westlanders. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. De landelijke wetgeving leidt soms tot lastige situaties voor ouderen. Gelukkig hebben we dit in Westland zo goed mogelijk geregeld. Maar blijvende aandacht voor zorg is nodig. Daarom willen wij: Actief beleid tegen eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoede, psychische problematiek […]