Actueel

HomeActueelKangoeroewoningen in Westland

Kangoeroewoningen in Westland

Onze fractie is benaderd over een probleem inzake de plaatsing van een kangoeroewoning bij een woonhuis. Volgens de plaatselijke wetgeving mag deze alleen in een achtertuin worden geplaatst. Maar in dit geval is de woning zodanig in gebruik dat de achter de woning gelegen tuin als voortuin wordt gebruikt. Het plan is afgewezen op grond van situatieschetsen en luchtfoto’s. Wij zouden graag zien dat nu en in de toekomst de ambtenaar ter plaatse gaat kijken en daar een inschatting van de situatie maakt.

Te meer daar wij als gemeente het langer thuis wonen en burgerinitiatieven promoten.

Wij hebben de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. Kan het college zorg dragen voor een bezoek van een ambtenaar ter plaatse bij de aanvragers?
  2. Kan het college toekomstig zorg dragen voor een fysiek bezoek bij dergelijke aanvragen?

Comments

comments


Contactpersonen

Fractievoorzitter

Gerelateerd standpunt

Zorg en Sociaal Beleid

Zorgen voor elkaar staat hoog in het vaandel van Westlanders. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. De landelijke wetgeving leidt soms tot lastige situaties voor ouderen. Gelukkig hebben we dit in Westland zo goed mogelijk geregeld. Maar blijvende aandacht voor zorg is nodig. Daarom willen wij: Actief beleid tegen eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoede, psychische problematiek […]

Wonen en Huisvesting

Er wordt gelukkig weer volop gebouwd in Westland. Van belang is te bouwen voor elke doelgroep en voor elke portemonnee. Dit vraagt om nauwe afstemming met de wooncorporaties. Van belang is dat wijken zo zijn ingericht dat het voor iedereen fijn is om te wonen. Daarom willen wij: De blijverslening voor ouderen en de starterslening […]