Actueel

HomeActueelKernbezoek ‘s-Gravenzande: Wet Werk en Zekerheid (WWZ) werkt averechts

Kernbezoek ‘s-Gravenzande: Wet Werk en Zekerheid (WWZ) werkt averechts

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) werkt averechts en zal op de schop moeten. De wet die zou moeten zorgen voor meer zekerheid voor werknemers en seizoensarbeiders heeft juist tot meer problemen geleid, zo blijkt uit recente nieuwsberichten en uit het maandelijkse werkbezoek van de fractie van CDA Westland.

CDA Westland bezoekt elke maand één van de Westlandse kernen; in januari is ’s-Gravenzande aangedaan. Tijdens dit bezoek was de fractie te gast bij Kwekerij G.J. van der Wel aan de Zijdijk. Te midden van lange rijen schitterende trossen tomaten werd uitleg gegeven over het optimaliseren van de teelt.

Tijdens een gesprek met mede-eigenaar Mario van der Wel werd aandacht gevraagd voor de kwalijke effecten van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). De wet beoogt meer zekerheid voor werknemers en seizoenarbeiders, maar bereikt juist het tegendeel. “De wet heeft een averechts effect. Het leidt niet tot meer vaste banen, integendeel”, aldus de ondernemer. Kandidaat-kamerlid Karin Zwinkels beaamt dit: “De risico’s voor de werkgevers zijn te groot en dit leidt juist tot minder vaste contracten. Hier wordt echt niemand beter van en zeker niet in sectoren zoals de bouw, de horeca, de tuinbouw en het onderwijs”. Zwinkels stelde in 2015 al vragen over deze wet en de gevolgen voor de Westlandse economie. CDA Westland pleit voor meerjarige arbeidscontracten waardoor zowel werknemers als werkgevers meer zekerheid hebben. “Ik ben blij dat ook het CDA in de Tweede Kamer de problemen onderkent en in het verkiezingsprogramma oplossingen opsomt”, aldus Zwinkels.

Ondernemer van der Wel vroeg daarnaast ook aandacht voor de verduurzaming van energie. Het bedrijf heeft zoals veel Westlandse bedrijven belang bij duurzame energie, mits dit tegen een goede prijs ingekocht kan worden. Hij ervaart op dit vlak nog hobbels in de regelgeving rond levering en transportkosten van elektriciteit in een ‘smart grid’; een gesloten systeem van leveren en afnemen van elektriciteit en CO2. Dit is mede aanleiding voor de CDA-fractie om hierover deze week vragen te stellen aan het college.

Comments

comments


Contactpersonen

Gerelateerd standpunt

Ondernemen

De economische crisis is gelukkig voorbij. Ondernemen loont steeds meer en dat is goed voor onze werkgelegenheid en welvaart. CDA Westland blijft het ondernemerschap stimuleren en faciliteren. Wij willen daarom: Verduurzamen bedrijventerreinen in nauw overleg met ondernemers Geen detailhandel op bedrijfsterreinen, maar in winkelcentra Verbetering ontsluiting bedrijfsterreinen Herontwikkeling Bedrijventerrein Lierweg De Lier stimuleren Bedrijventerrein Zanddijk-Kreeklaan […]

Glastuinbouw

Westland is de meest toonaangevende glastuinbouwgemeente van Nederland. Glastuinbouw is de derde economische motor van ons land. CDA Westland geeft daarom prioriteit aan het toekomstbestendig houden van deze Greenport. Wij willen daarom: Verdere ontwikkeling GreenportHortiCampus/WorldHortiCenter als internationaal centrum van de glastuinbouw voor opleiding, kennis en innovatie Een bijzondere leerstoel tuinbouwinnovatie en duurzaamheid in World Horti […]

Duurzaamheid

Er ligt een enorme opgave om deze wereld duurzaam te maken. Westlandse producten moeten aan de hoogste eisen van duurzaamheid voldoen. Fossiele energie moet daarom uit ons woordenboek worden geschrapt. Dan kan als we innovatieve middelen inzetten. Daarom willen wij: Lobby voortzetten om slimme geïntegreerde systemen van warmte, elektriciteit, gas en CO2 mogelijk te maken […]

Kern

Speerpunten ‘s-Gravenzande

Voor ‘s-Gravenzande. Voor elkaar: Een goede ontsluiting van nieuwbouwwijken, een veilige oversteek bij de Julianaweg Betaalbare woningen op het bedrijventerrein Kreeklaan – Zanddijk Een nieuwe school in wijk Dijckerwaal bij voorkeur nabij sportvelden Centrum aantrekkelijker maken met plantenbakken en hanging baskets Multifunctioneel centrum Maesemunde breder inzetten en dus beter gebruiken Lelijke plekken in centrum samen […]