Actueel

HomeActueelLage middeninkomens tussen wal en schip

Lage middeninkomens tussen wal en schip

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat steeds meer Nederlanders die in armoede leven, er niet in slagen om daar uit te komen. In 2015 nam het aantal mensen dat minimaal vier jaar lang onder de armoedegrens leeft met 14 procent toe. Daarmee stijgt ook het aantal kinderen dat langdurig in armoede opgroeit.

Voor mensen en gezinnen met lage inkomens zijn veel regelingen, deze mensen hebben we ook vaak in beeld. Onze fractie vraagt nu aandacht voor de groep met een laag middeninkomen. Deze groep valt buiten alle regelingen en krijgt daardoor geen enkele ondersteuning.  Er is geen uitzicht op een baan en met name 50-plussers slagen er niet in om op eigen gelegenheid weer aan werk te komen. Mensen hebben moeite met het betalen van de zorgkosten en het ontbreken van werk en de daardoor ontstane financiële problemen leiden vaak tot klachten (een gebrek aan eigenwaarde, GGZ-problematiek) die een flinke impact kunnen hebben op het dagelijks leven.

  1. Herkent het college deze problemen?
  2. Is het college bereid om een pilot te starten om voor en met deze groep mensen een werkwijze te ontwikkelen om  hen toe te leiden naar betaald werk?

Wij zien de beantwoording van deze vragen met belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van CDA Westland,

Karin Zwinkels
Jenny Vermeer

Comments

comments


Contactpersonen

Fractievoorzitter

Gerelateerd standpunt

Zorg en Sociaal Beleid

Zorgen voor elkaar staat hoog in het vaandel van Westlanders. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. De landelijke wetgeving leidt soms tot lastige situaties voor ouderen. Gelukkig hebben we dit in Westland zo goed mogelijk geregeld. Maar blijvende aandacht voor zorg is nodig. Daarom willen wij: Actief beleid tegen eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoede, psychische problematiek […]