Actueel

HomeActueelMaak een fiets/wandelpad bij ‘Gantel de Baak’!

Maak een fiets/wandelpad bij ‘Gantel de Baak’!

Westland_300xEr zal vanuit nieuwbouwwijk Gantel de Baak en de Rijnsburgerweg een nieuw wandelpad worden aangelegd langs de Plas van alle Winden naar de Groene Schakel. Hiermee zal een directe verbinding worden gemaakt naar Waelpark.

Vanuit de genoemde nieuwbouwwijk komt echter het verzoek of dit wandelpad officieel gecombineerd kan worden met een officieel fietspad. Hiermee zal dan ook een logische fietsverbinding ontstaan tussen de Rijsburgerweg en ‘s Gravenzande. Bewoners merken terecht op dat anders het wandelpad gebruikt gaat worden als fietspad omdat mensen nu eenmaal graag te kortste verbinding willen gebruiken. En anders blijft men “officieel” aangewezen op de omweg via “eigen weg” Baakwoning tussen de kassen door om in ‘s Gravenzande te komen, een weg die in het donker ook nauwelijks verlicht is met lantaarnpalen.

Probleem zou nog kunnen zijn dat de Plas van alle Winden is aangewezen als stiltegebied (nu nog betrekkelijk “saai ingericht”) en het beoogde fiets-/wandelpad op gronden ligt dat eigendom is van HHD. Het zou mooi zijn als er in gezamenlijkheid een mooi plan (nieuw gecombineerd fiets- en wandelpad in een op te waarderen Plas van alle Winden) van gemaakt kan worden.

Onze vragen:

1. Is het mogelijk het beoogde wandelpad te vervangen door een gecombineerd wandel- met fietspad?

2. Zijn er rond dit stukje Plas van alle Winden nog andere ontwikkelingen voorzien, al dan niet in samenwerking met HHD, waardoor de Plas van alle Winden naast stiltegebied ook een meer recreatieve waarde kan krijgen?

Namens fractie van CDA Westland

Jan van Rossum

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Kern

Speerpunten ‘s-Gravenzande

Voor ‘s-Gravenzande. Voor elkaar: Een goede ontsluiting van nieuwbouwwijken, een veilige oversteek bij de Julianaweg Betaalbare woningen op het bedrijventerrein Kreeklaan – Zanddijk Een nieuwe school in wijk Dijckerwaal bij voorkeur nabij sportvelden Centrum aantrekkelijker maken met plantenbakken en hanging baskets Multifunctioneel centrum Maesemunde breder inzetten en dus beter gebruiken Lelijke plekken in centrum samen […]