Actueel

HomeActueelMaak de eigen bijdrage voor de WMO duidelijker

Maak de eigen bijdrage voor de WMO duidelijker

De fractie van CDA Westland nam kennis van de brief van de ombudsman, gedateerd 2 december 2015, waarin wordt aangegeven dat er veel onduidelijkheid bestaat over de eigen bijdrage met betrekking tot de ondersteuning die de gemeenten bieden vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Veel mensen komen in de problemen omdat de hoogte van de eigen bijdrage niet bekend is en deze veelal hoger is dan voorheen het geval was. In het Westland hebben wij voor kwijtschelding van de eigen bijdrage gekozen voor inwoners met een inkomen tot 130% van het minimumloon, maar mensen met een middeninkomen kunnen wel extra financiƫle druk ervaren en hierdoor in de problemen komen.

Wij zijn ons er van bewust dat zorginstellingen veelal pas laat declareren, waardoor ook Gemeente Westland de declaraties laat naar het CAK heeft kunnen doorsturen.

Toch leidt de brief van de ombudsman tot de volgende vragen:

1. Komt de (hoogte van) de eigen bijdrage voor advies en ondersteuning ter sprake in de keukentafelgesprekken die plaatsvinden?

2. Op welke wijze wordt er informatie verstrekt over deze eigen bijdrage. Wordt er bijvoorbeeld expliciet informatie gegeven over het door de gemeente gehanteerde uurtarief en/of de hoogte van de eigen bijdrage bij de aanschaf of huur van een voorziening?

3. Heeft de gemeente daarbij voldoende informatie met betrekking tot de inkomens- of andere relevante gegevens, aangezien de eigen bijdrage inkomensafhankelijk is?

4. Zou het hanteren van eenheidsprijzen voor voorzieningen bijdragen voor het maken van heldere afspraken voor cliƫnten?

Wij zien uw antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens de fractie van CDA Westland

Karin Zwinkels

Jenny Vermeer

Comments

comments