Actueel

HomeActueelMeer aandacht voor jonge mantelzorgers!

Meer aandacht voor jonge mantelzorgers!

stock-photo-19221904-young-carer-out-with-his-grandmother-in-a-wheelchairOp 3 juni jongstleden was bij Nieuwsuur een item over jonge mantelzorgers te zien. Kinderen en jongeren tot 24 jaar die opgroeien met een zieke ouder, broer, zus of grootouder die in de directe omgeving van het gezin woont en zorg en/of ondersteuning nodig heeft. Er kan sprake zijn van een lichamelijke ziekte of handicap, een psychische ziekte, verslavingsproblematiek of verstandelijke beperking. Deze jonge mantelzorgers zijn geen professionals en krijgen niet betaald voor het werk dat ze doen.

Als jongeren langere tijd mantelzorg verlenen, kan dat verschillende negatieve gevolgen hebben zoals opgroei- en opvoedproblemen door te veel verantwoordelijkheid en te weinig tijd voor de eigen ontwikkeling en lichamelijke en emotionele klachten zoals stress en vermoeidheid. Ook doen deze jonge mantelzorgers op latere leeftijd vaak een beroep op de (geestelijke) gezondheidszorg.

Deze impact wordt vergroot doordat jonge mantelzorgers niet snel over hun zorgen praten. Vaak weten ze niet waar ze hiervoor terecht kunnen. Daarom is het belangrijk om deze jongeren actief op te zoeken en te ondersteunen.

In Gemeente Westland is een consulent voor deze jonge mantelzorgers aangesteld. Uit onze contacten met deze consulent blijkt dat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van diens kennis en expertise. Wekelijks wordt meerdere keren contact opgenomen door bijvoorbeeld een zieke ouder die zich zorgen maakt om haar kind, door scholen die een leerling goed willen begeleiden of door het Sociale Kern Team.

Vanaf januari 2016 is ervoor gekozen om het Steunpunt Mantelzorg meer om te zetten naar een Kenniscentrum Mantelzorg, waarbij de nadruk is komen te liggen op het overdragen van kennis. Daarnaast blijven de individuele begeleiding en bijeenkomsten (op scholen) bestaan.

De fractie van CDA Westland vindt het van groot belang dat jonge mantelzorgers waar nodig worden gesteund en ontlast. Dit leidt tot de volgende vragen aan het college:

1) Kan het college, wellicht middels een extra financiële ondersteuning, of op enige andere wijze, bijdragen aan de bekendheid van de functie van consulent jonge mantelzorger? Een onderdeel daarvan zou kunnen zijn het structureel geven van voorlichting op scholen, zoals nu incidenteel plaatsvindt.

2) Kan het college onderzoeken of Gemeente Westland volgend jaar kan aansluiten bij de Week van de jonge mantelzorger, die deze week landelijk wordt gehouden? Dit genereert meer aandacht voor zowel de jonge mantelzorger als voor de ondersteuning die Gemeente Westland middels de consulent biedt.

Namens de fractie van CDA Westland,

Jenny Vermeer

Comments

comments