Actueel

HomeActueelMeer actie omtrent de bastaardsatijnrups

Meer actie omtrent de bastaardsatijnrups

Wij hebben begrepen dat de rups van de bastaardsatijnvlinder zoveel overlast op het strand gegeven heeft dat dit ook een negatief effect gehad heeft op het strandbezoek. De beantwoording geeft alleen maar aan dat HHD de eigenaar is van het gebied en dat dit aan HHD dan ook wordt overgelaten daar wel of niet wat aan te doen.

Voor volgend jaar is het de dringende wens van strandexploitanten om absoluut te voorkomen dat er weer zo’n plaag van dit niveau gaat plaats vinden. En die vraag is niet beantwoord. Daarom de volgende vragen die wij de wethouder in de vergadering willen voorleggen:
  1. Hebt u HHD nog dringend verzocht om in de toekomst de spinselnesten te gaan verwijderen? De beantwoording van deze vragen heeft bijna 4 maanden geduurd, dus wij kunnen ons dan ook niet voorstellen dat er op de achtergrond helemaal geen actie ondernomen is wat tegemoet komt aan deze wens.
  2. Wat moet er geregeld worden om een passage in het beheersplan voor Solleveld en de Kapittelduinen op te nemen om de spinselnesten standaard zo veel mogelijk te verwijderen? De duinen en de kust liggen op het grondgebied van Westland, en daarom kunnen wij ons niet voorstellen dat er vanwege de grote overlast voor onze kustbezoekers niets standaard te regelen valt bij de beheerders. Zoals een beheermaatregel hierover in het beheerplan.
  3. HHD is inderdaad eigenaar van de kust, maar toch niet van alle duingebieden waar juist de spinselnesten zich bevinden? Hoe moeten wij het antwoord op vraag 2 dan ook interpreteren?

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Kern

Speerpunten ‘s-Gravenzande

Voor ‘s-Gravenzande. Voor elkaar: Een goede ontsluiting van nieuwbouwwijken, een veilige oversteek bij de Julianaweg Betaalbare woningen op het bedrijventerrein Kreeklaan – Zanddijk Een nieuwe school in wijk Dijckerwaal bij voorkeur nabij sportvelden Centrum aantrekkelijker maken met plantenbakken en hanging baskets Multifunctioneel centrum Maesemunde breder inzetten en dus beter gebruiken Lelijke plekken in centrum samen […]

Speerpunten Monster

Voor Monster. Voor elkaar: Parkeerproblemen in het centrum oplossen Noviteit aan centrum verbinden door route en voorzien van groen, spelen, parkeren Park en bouw luxe appartementen op locatie gemeentehuis met ondergronds parkeren Betaalbare koopwoningen voor jonge gezinnen Nieuwbouw Monster Noord betrekken op visies voor (uitbreiding) sportpark Polanen en scholen Locatie Aloysiusschool herbestemmen naar wonen gecombineerd […]

Speerpunten Ter Heijde

Voor Ter Heijde. Voor elkaar: Geen strandhuisjes Parkeren verbeteren door onder andere gratis parkeren op Molenslag Horecapleintje stimuleren voor meer ontmoeting Respijthuis “Strandgoed” meer benutten als tijdelijke locatie voor acute revalidatie De Wielepet multifunctioneler maken Verbinding maken vanuit Ter Heijde naar parkeerplaats Molenslag (Onderzoek naar) doortrekken van topduinfietspad langs Ter Heijde Naast topduinfietspad ook een […]