Actueel

HomeActueelMeer kansen voor Westlandse jongeren op de woningmarkt

Meer kansen voor Westlandse jongeren op de woningmarkt

De fractie van CDA Westland is blij met de mogelijkheden voor jonge Westlanders die ontstaan met de nieuwe huisvestingsverordening en woonstrategie. Raadslid Dennis Chafiâ: “In het voorbereidingsproces van de nieuwe verordening heeft CDA Westland gepleit voor het opnemen van starters en jongeren in het zogenaamde lokale maatwerk. Hierdoor vergroot hun kans aanzienlijk”.

Daarnaast wordt in dit maatwerk, waarbij 25% van de sociale huurwoningen mag worden vergeven aan Westlanders die vallen onder de ‘lokale knelpunten’, meer ruimte gegeven aan doorstroming naar andere woningen. Chafiâ: “Hierdoor ontstaat niet alleen meer ruimte voor starters, maar ook voor bijvoorbeeld senioren en inwoners met een laag inkomen”.

Een blijvend probleem is echter dat de Westlandse jongere zich niet altijd bewust is van de mogelijkheden tot inschrijven bij Woonnet Haaglanden en middelen als erfpacht en de starterslening. De gemeente zou veel meer jongeren binnen het Westland kunnen houden wanneer zij zich op tijd inschrijven en gebruik maken van de middelen van de gemeente. “We willen allemaal graag onze jonge Westlanders hier houden. De gemeente heeft daarbij een belangrijke taak om deze jongeren te informeren en ze aan te moedigen gebruik te maken van al deze mogelijkheden” aldus Chafiâ.

De fractie van CDA Westland dient om die reden een motie in om het college te verzoeken hier uitvoering aan te geven, met als doel nog meer kansen te creëren voor Westlanders op de woningmarkt. Chafiâ: “In de nabije toekomst zullen we de effecten van deze maatregelen en middelen evalueren, met hopelijk een positieve uitkomst”. De motie zal besproken worden tijdens de raadsvergadering van 30 juni a.s.

Comments

comments