Actueel

HomeActueelMeer verpleegcapaciteit in Westland

Meer verpleegcapaciteit in Westland

Van verschillende kanten ontvangt de fractie van CDA Westland vragen over het aantal verpleeghuisplaatsen binnen Gemeente Westland. De kwaliteit van de opvang zowel in het Westland als daarbuiten is prima, we horen alleen maar positieve berichten over het verplegend personeel. Het probleem ligt bij het aantal beschikbare plaatsen binnen onze gemeente.

Volgens onze gegevens worden zo’n vijftig mensen buiten het Westland verpleegd, met name in Vlaardingen, Delft en Den Haag. Voor veel mensen en hun familie is dit geen probleem, vaak gaat het immers om een tijdelijke situatie. Toch krijgen wij signalen over schrijnende gevallen waar mensen, veelal op hoge leeftijd, niet zelfstandig in staat zijn om hun partner of een ander familielid te bezoeken. Ook voor andere mantelzorgers is het vanwege de afstand tot het Westland lastig om bezoeken af te leggen en hand- en spandiensten te verlenen. De bewoners zelf vinden het vaak moeilijk om buiten hun veilige omgeving te moeten verblijven.

Wij zijn ons ervan bewust dat deze intramurale zorg niet de verantwoordelijkheid is van gemeenten, maar vragen toch aandacht voor dit probleem.

 

De fractie van CDA Westland stelt het college daarom de volgende vragen:

1. Kan de wethouder aangeven of het zorgkantoor bereid is om de capaciteit binnen de Gemeente Westland op korte termijn te vergroten?

2. Wil de wethouder hierover op zeer korte termijn in gesprek gaan om dit probleem kenbaar te maken en waar mogelijk druk zetten om het volume binnen onze gemeente te vergroten.

3. Is er al iets te melden over de nieuwbouw van De Naaldhorst waar extra verpleegplaatsen worden gerealiseerd?

4. In het Woerdblok wordt niet alle ruimte volledig benut. Is uitbreiding van het aantal verpleegplaatsen mogelijk ?

5. Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor begeleiding thuis. Als, veelal oudere, partners niet zelfstandig naar een buiten het Westland gelegen verpleeghuis kunnen reizen omdat het te ver of te moeilijk is, zijn er dan extra mogelijkheden voor ondersteuning vanuit de gemeente? Bijvoorbeeld door Vitis Welzijn?

 

Karin Zwinkels

Jenny Vermeer

Comments

comments