Actueel

HomeActueelMotie CDA Westland: verzorgingshuizen voor seniorenhuisvesting

Motie CDA Westland: verzorgingshuizen voor seniorenhuisvesting

De motie over het inzetten van verzorgingshuizen voor seniorenhuisvesting is op initiatief van CDA Westland opgesteld en door alle fracties mede ingediend. De gemeenteraad behandelde de vaststelling van het plan van aanpak van de 3 Decentralisaties (Jeugdwet, Participatiewet en Wmo). Alhoewel het plan van aanpak pragmatisch en praktisch is vormgegeven vroeg CDA raadslid Corine Vreugdenhil aandacht voor een actueel zorgpunt dat bij veel mensen leeft.

De komende periode zullen de verzorgingshuizen Sonnevanck, Rozenhof en Duinhof worden afgebouwd en gesloten. Het kabinetsbeleid zet in op langer thuis wonen van senioren. Daar is het CDA ook voor, maar niet als de gemeente zoveel moet gaan bezuinigen op de zorg en begeleiding die daarbij hoort. Het aantal ouderen neemt de komende jaren in Westland toe, daarnaast zijn er te weinig betaalbare wooncomplexen.

De CDA Westland motie heeft er voor gezorgd dat het College de volgende partijen gaat uitnodigen om met elkaar te bespreken hoe ze deze uitdaging voor de toekomst gaan oppakken. Dit zijn in ieder geval: maatschappelijke organisaties zoals: kerken, ouderenbonden, platform gehandicapten, buurtverenigingen, welzijnsorganisaties maar ook huisartsen, zorgaanbieders, projectontwikkelaars en woningcorporaties. Dit initiatief moet snel van de grond komen; als je nog langer wacht dan zijn er geen vrijwilligers meer actief in het verzorgingshuis en definitieve leegstand moet zoveel mogelijk vermeden worden.

Corine Vreugdenhil is woordvoerder Zorg van het CDA Westland.

Comments

comments