Actueel

HomeActueelNieuw Groenplan Guldeland Wateringen

Nieuw Groenplan Guldeland Wateringen

Aan het Guldeland in Wateringen hebben bewoners al enkele malen aangedrongen op een vervanging van bomen in hun straat. Dit omdat eerder ook al de gemeente had aangegeven dat er de verkeerde bomen waren geplant waardoor er te veel overlast ervaren wordt en ook aanwezig is zoals vallende dode takken op de auto en een kapotte riolering door te sterke wortelgroei. Waarschijnlijk zijn meerdere bomen ook ziek.

Men heeft ook meegedacht aan een nieuw bomenplan voor Plan Zuid, waar deze straat en bijvoorbeeld ook het Tolland deel van uitmaken. Men was hiermee dan ook in de veronderstelling dat ook hun straat een herbeplanting van bomen zou krijgen zoals elders wel het geval was.

Nadat vervolgens eerder al een grote boom voor hun huizen was omgevallen was dat met de laatste storm nog twee maal het geval (zie rode cirkels op de foto). Gelukkig in alle gevallen zonder schade. Naast de beschreven overlast heeft men nu ook angst dat dit nogmaals gaat gebeuren, maar dan wel met (persoonlijke) schade.

Op de laatste meldingen en verzoeken voor een vervolg van het groenplan in Guldeland komen echter geen antwoorden meer zodat men in het ongewisse is of een nieuw groenplan nog wel actueel is.

Daarom zijn de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. Wat is de status van (de uitvoering van) een nieuw groenplan voor het Guldeland en wanneer wordt dit opnieuw gecommuniceerd met de omwoners?
  2. Kan er inderdaad geconcludeerd worden dat de nog aanwezige bomen te veel overlast geven en/of ziek zijn en daardoor een gevaar vormen voor omvallen?
  3. Kunt u ons aangeven in welke richting het groenplan uitgaat met behoud van de groenzone en de mooie groene uitstraling (zie ook de bijgevoegde Google Earth afbeelding)?

De huidige situatie van het Guldeland in Wateringen

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Kwaliteit buitenruimte en water

Het oog wil ook wat. Mensen houden van een prettig aanzien van hun omgeving. Er is veel groen in de kas, maar groen in de buitenruimte verdient meer aandacht. Door veranderingen in het klimaat wordt de opvang van regenwater een steeds grotere opgave. Schoon water is van groot belang voor tuinbouw en het leven in […]

Kern

Speerpunten Wateringen

Voor Wateringen. Voor elkaar: Ontwikkelingen in Wateringen met elkaar in samenhang aanpakken (parkeren, winkelgebied, doorstroming verkeer, Dorpskade, Hofboerderij, Gemeentekantoor) Nieuw verkeersplan met inspraak burgers Ark-locatie ombouwen naar brede zorginstelling, gecombineerd met kortdurende verpleeghuiszorg, wijkfunctie aangevuld met gespikkeld wonen bij voorkeur door (particuliere) investeerders; wonen en zorg bij elkaar brengen Waterman openhouden door eventueel te combineren […]