Actueel

HomeActueelNieuwe invulling voor de Populier?

Nieuwe invulling voor de Populier?

De fractie van CDA Westland heeft vernomen dat het gebouw De Populier in Naaldwijk geruime tijd leeg staat. Dit gebouw is gebruikt als opvang voor kinderen met een beperking. In het gebouw is bijvoorbeeld een snoezelruimte aanwezig, die is bekostigd met geld ontvangen van Stichting het Vergeten Kind.

Onze fractie vraagt zich af of dit gebouw kan worden ingezet als ontmoetingscentrum c.q. buurtcentrum voor bewoners en vrijwilligers. Dit zou de sociale samenhang in de wijk, waar regelmatig incidenten voorkomen, ten goede komen. Mensen kunnen makkelijk binnen stappen voor een praatje en advies. Tevens vragen wij ons af of de dagbesteding die nu nog steeds gevestigd is in gebouw De Naaldhorst, kan worden gehuisvest in De Populier. Waar cliënten en personeel naar het zich laat aanzien nog geruime tijd gebruik moeten maken van de gedateerde ruimtes in de kelder, worden ze dan opgevangen in gezellige ruimtes met voldoende daglicht. Ook kunnen ze makkelijk een wandeling maken door de buurt en een praatje maken met bewoners of naar het winkelcentrum wandelen.

Comments

comments