Actueel

HomeActueelOpvang van Jong Dementerenden

Opvang van Jong Dementerenden

Onze fractie is benaderd over een probleem inzake (dag-)opvang van jong dementerenden. Hiervoor is geen voorziening binnen onze gemeente. Er is geen zorgcontract met DrieMaasHave in Maassluis, een locatie van de Argos Zorggroep waar naar verluidt nu vier personen vanuit het Westland de dagopvang bezoeken.

Een inwoner van gemeente Westland wil graag deelnemen aan deze opvang middels een PGB, maar Argos werkt niet met persoonsgebonden budgetten.

In vervolg op verschillende vragen die GBW eerder over dit onderwerp heeft gesteld, hebben wij nu de volgende vragen gesteld aan het college:

  • Is het college bekend met dit probleem en is bekend hoe vaak dit voorkomt?
  • Kan het college zorgdragen voor een goede regeling met Argos, zodat zorgvragers niet het gevoel hebben van het kastje naar de muur te worden gestuurd?
  • Kan het college onderzoeken of er binnen onze gemeente een opvang voor jong dementerenden kan worden gerealiseerd?

Wij zien uw antwoord op onze vragen met belangstelling tegemoet.

Comments

comments


Contactpersonen

Fractievoorzitter

Gerelateerd standpunt

Zorg en Sociaal Beleid

Zorgen voor elkaar staat hoog in het vaandel van Westlanders. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. De landelijke wetgeving leidt soms tot lastige situaties voor ouderen. Gelukkig hebben we dit in Westland zo goed mogelijk geregeld. Maar blijvende aandacht voor zorg is nodig. Daarom willen wij: Actief beleid tegen eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoede, psychische problematiek […]