Actueel

HomeActueelParkeerproblematiek bij Sportpark de Zweth en de Veilingweg

Parkeerproblematiek bij Sportpark de Zweth en de Veilingweg

Al eerder stelden wij vragen over de parkeerproblematiek bij Sportpark de Zweth en de Veilingweg.
Op 11 januari j.l. ontvingen wij hier antwoord over. In de tussentijd hebben wij nog geen update ontvangen over een mogelijke oplossing en daarom brengen Anja van der Eijk-Groeneveld, Cor van der Mark én Peter Voskamp (LPF Westland) dit onderwerp opnieuw onder de aandacht bij het college. 

Wij begrijpen dat er op 11 januari jl. geen voorschot genomen kon worden op de nieuwe collegeperiode. Maar wij hadden wel verwacht dat we al kennis hadden kunnen nemen van de mogelijke scenario’s. Zie foto’s van de huidige situatie op een willekeurige zaterdagmorgen. Wij betitelen dit als min of meer onhoudbaar.
Concreet is onze vraag; In het uitvoeringsprogramma wordt gesproken dat er in 2019 meer duidelijk wordt over knelpunten rondom de sportparken, maar in bijgaande foto’s kunt u zien dat het parkeerprobleem zeer actueel is in De Lier. Ons verzoek is om dit versneld op te pakken.

De vragen die wij eerder stelden hebben wij voor de volledigheid toegevoegd:
Vraag 3 Is het college bereid in overleg te treden met alle gebruikers van het sportpark en een scenario uit te werken waarbinnen het parkeervraagstuk wordt opgelost en de verenigingen kunnen groeien zodat binnen De Lier voldoende goede sportmogelijkheden zijn en blijven.

Antwoord 3 Wij zijn in overleg met vertegenwoordigers van de sportverenigingen, waaronder Lyra, om oplossingen te bedenken voor uitbreiding van de parkeercapaciteit en parkeerterreinen zo efficiënt mogelijk in te richten. Ook wordt gekeken naar voorzieningen om het gebruik van alternatief vervoer, zoals de fiets, te bevorderen. Na uitwerking van de mogelijke scenario’s dienen de plannen met bijbehorende financiën in de uitvoeringsprogramma’s te worden opgenomen (nieuwe collegeperiode).

 

Comments

comments

Post Tags - , ,