Actueel

HomeActueelPaspoort of rijbewijs ontvangen via de post?

Paspoort of rijbewijs ontvangen via de post?

De fractie van CDA Westland nam kennis van het feit dat een nieuw paspoort of ander reisdocument voortaan niet meer op het gemeentehuis hoeft te worden opgehaald. Minister Plasterk voert deze nieuwe maatregel uit omdat een proef in een aantal gemeenten succesvol is verlopen. Gemeenten mogen zelf bepalen of ze deze dienst gaan aanbieden. De kosten mogen ze doorberekenen aan de ontvanger van het paspoort.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Is het college met ons van mening dat deze nieuwe vorm van dienstverlening uitstekend past bij de wijze waarop Gemeente Westland haar inwoners zo klantvriendelijk mogelijk wil bedienen?

2. Wil het college onderzoeken of deze nieuwe service binnen onze gemeente binnen afzienbare tijd kan worden ingevoerd?

 

De fractie van CDA Westland kijkt met belangstelling uit naar de beantwoording van deze vragen.

Namens de fractie van CDA Westland,

Conny Huisman

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Gemeentelijke organisatie, dienstverlening en beleid

Een gemeente functioneert het best als alle instellingen kwalitatief zeer goed werk leveren. Van stroperigheid en vage communicatie houdt niemand. CDA Westland stelt hoge eisen aan de gemeentelijke dienstverlening, want onze burgers hebben daar gewoon recht op. Daarom willen wij: Evalueren decentralisering gemeentelijke taken aan Sociaal Kernteam (SKT), Vitis, Cultuurweb en verantwoording aan gemeenteraad Integrale […]