Actueel

HomeActueelPiet Vreugdenhil over Waelpark: “content met het resultaat”

Piet Vreugdenhil over Waelpark: “content met het resultaat”

“Als het tij keert, verzet men de bakens”. Dit motto is meegegeven aan het nu voorliggende masterplan. Het oude masterplan ‘Het Nieuwe Water’ is vervangen door een realistischer plan, Waelpark gedoopt. Ambities moesten worden bijgesteld. Wonen in en op het water is vooral wonen aan en bij het water geworden. Sterk aan dit plan is de ecologische kwaliteit met veel buurt- en wijkgroen. Passend in de ecologische groenstructuur door Westland.

De afgelopen periode is al veelvuldig gesproken over dit plan. Mijn fractie is content met het resultaat. Er ligt nu een goed raamwerk waarbinnen de verschillende deelplannen uitgewerkt kunnen gaan worden, met als eerste het plan Dijckerwaal. Bij de behandeling van dat plan is aandacht gevraagd voor de tijdige inpassing van parkeren en speelplaatsen per planfase. Dat is goed verwerkt in de memo van de wethouder. Wij beschouwen die memo nu als bijlage bij het masterplan.

De ontsluiting van Waelpark door o.a. de tweede ontsluiting van Teylingen is uitvoerig bediscussieerd. Vanuit het CDA is daarbij gewezen op het wel of niet ontstaan van sluipverkeer. Rechtstreeks doorgaand autoverkeer van noord naar zuid wordt onmogelijk gemaakt door de knip in de Poelkade en door het ontbreken van een directe doorgangsweg. Wij willen wel de illusie wegnemen dat sluipverkeer via Teylingen niet mogelijk zou zijn. Wie per se geen gebruik wenst te maken van de Naaldwijkseweg en de Koningin Julianaweg om van zuid naar noord te komen, die kan dat met zijn auto via Teylingen of via de Meerkoet gewoon doen. Of dat dan sluipverkeer is, laten we maar even in het midden.

Wij verwachten straks veel verkeersbewegingen vanuit Waelpark via het bedrijventerrein Teylingen naar de scholen en de winkels in ’s-Gravenzande. Mogelijk gaat dat straks extra aandacht vragen, bijvoorbeeld in het kader van de veilige school-thuisroute.

Het aanleggen van de rotonde op de plek van Pure Passie is essentieel. Gelukkig is het streefjaar gezet op 2018 en niet later. Misschien is dat precies op tijd om de aanstaande peuters en kleuters in plan Dijckerwaal een veilige route naar Heenweg te bieden, iets wat die kern zeker ten goede zal komen.

We dringen aan op een snel proces rond het ontwerp van de rotonde en de definitieve tracé-keuze van de Tweede Ontsluiting. De volgende deelplannen hebben daar ook belang bij.

Waelpark bevat nog steeds behoorlijk wat water. De tankgracht wordt deels hersteld. Dit was altijd al een wens van mijn fractie. Het biedt perspectief voor een historische werkgroep of het Atlantikwall Museum om daar iets mee te doen. Mogelijk kan ook de straatnamencommissie zich hier eens over buigen en kijken of iets van dit bijzondere erfgoed vernoemd kan worden.

De vaarrecreatie krijgt door deze tankgracht een nieuwe impuls. Benieuwd hoe de geplande passantenhaven in de Nieuwe Vaart, nabij Teylingen, zoals genoemd in de nota vaarbeleid, eruit komt te zien.

Over de financiële aspecten in het raadsvoorstel kunnen wij heel kort zijn. Dit is in de commissievergaderingen EFO terzake kundig besproken en toegelicht door de wethouder en door de heer Rodewijk van BNG.

De CDA-fractie wenst alle plannenmakers, ontwikkelaars en bouwers alle succes en vooral straks de nieuwe bewoners heel veel woonplezier.

Comments

comments