Actueel

HomeActueelPleegkinderen worden 18, wat gebeurt daarna?

Pleegkinderen worden 18, wat gebeurt daarna?

De CDA-fractie maakt zich zorgen over gezinnen met pleegkinderen die de leeftijd van 18 jaar bereikt. Wettelijk is een kind dan volwassen, waardoor de pleegouders geen enkele zeggenschap meer hebben over het kind. Vaak gaat het hier om kwetsbare jongeren en is een langere begeleiding door pleegouders zeer gewenst.

De volgende vragen zijn daarom aan het college gesteld:

  1. Kinderen die 18 jaar oud worden, kunnen verlengde jeugdzorg krijgen. Is dit wettelijk geregeld of gaan gemeenten dit zelf regelen?
  2. Pleeggezinnen krijgen geen vergoeding meer, terug naar huis kan niet en zelfstandig wonen is (nog) geen optie. Waar gaan deze jongeren wonen?
  3. Kan het college een overzicht geven van de problematiek binnen onze gemeente en aangeven aan welke oplossingen wordt gedacht?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens de fractie van CDA Westland,
Karin Zwinkels
Jenny Vermeer

Comments

comments


Contactpersonen

Fractievoorzitter

Gerelateerd standpunt

Zorg en Sociaal Beleid

Zorgen voor elkaar staat hoog in het vaandel van Westlanders. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. De landelijke wetgeving leidt soms tot lastige situaties voor ouderen. Gelukkig hebben we dit in Westland zo goed mogelijk geregeld. Maar blijvende aandacht voor zorg is nodig. Daarom willen wij: Actief beleid tegen eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoede, psychische problematiek […]

Jongeren en Gezinnen

Jongeren moeten zich thuis voelen in Westland. Zij moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Juist daarom is soms extra steun nodig in gezinnen. Daarom willen wij: Ontmoedigingsbeleid alcohol door inzet op bewustwording over overmatig gebruik bij ouders én jongeren. “Drink niet alleen met maten, maar ook met mate!” Drugspreventie aanscherpen Stevige inzet op jeugdzorg, preventie, […]