Actueel

HomeActueelPo-LIER-Tiek: We gáán er weer voor!

Po-LIER-Tiek: We gáán er weer voor!

In mijn eerste column in De Lierenaar van 2017 zeg ik ‘op z’n Westlands’ maar even: we gáán er weer voor! Voor elkaar, voor ons dorp én natuurlijk voor Westland. We kunnen de mouwen weer oprollen, iets waar ik van hou. Hierbij voel ik me ook bijzonder thuis in deze gemeente. Want nogmaals: we gáán er voor.

Ik moest recent even terugdenken aan een bijeenkomst in december, waarbij alle betrokkenen rondom de Sportlaan uitgenodigd waren. Veel mensen, veel actie, veel inbreng. Iedereen kon zijn/haar verhaal doen. De gehele bijeenkomst was goed georganiseerd door de gemeente en haar ambtenaren. Er waren volop kleinere avonden gehouden, waarbinnen een klankbordgroep mee kon denken. Nu wordt er een soort van resultaat zichtbaar. Belangrijk voor één van de hoofdaders van ons dorp én de omgeving. Voor de nieuwe wijk aan de oostkant heb ik al drie inloop- of informatieavonden geteld. De gemeente probeert ieders geluid te laten horen. Goed zo!

Voor mij zijn dit belangrijke ijkpunten in ons dorp. Met elkaar bezig zijn, luisteren naar elkaar en zoeken naar oplossingen. Daarom ben ik in de politiek gegaan. Luisteren in plaats van roepen. Roepen is goedkoop, luisteren kost tijd en het vermogen om te begrijpen. En tijd betekent investeren in je eigen gemeenschap. Heerlijk voor mij. Burgerbelang is meer dan hard roepen. Het is gewoon doen, zonder kabaal.

Nu 2017, wat gaan we doen? Zorgen dat de rondweg er komt. Zorgen dat de nieuwe wijken netjes aangelegd worden, met voldoende groen en voldoende speelplekken voor de jeugd. Ons best doen om de kern van De Lier levendig te houden. Om onze middenstand ‘erbij’ te houden. Grote ketens zijn goed voor het totale aanbod, maar onze dorpswinkeliers kennen we. Zij zijn het wiens namen vaak als sponsors genoemd worden en op wie we kunnen rekenen om ons dorp levendig te houden. Iets om af en toe even bij stil te staan.

Als ik, lang geleden met de bus terugkwam van een schoolreisje, zongen we in het zicht van de Dom: “De oude Lier gaat nooit verloren”. Houden zo, zou ik zeggen. Dáár wil ik vol voor gaan.

In de raad van onze gemeente Westland blijft het belangrijk om de ‘dorpse’ maat te houden. Spreek er je eigen CDA-raadslid maar op aan. In ieder geval mag je mij benaderen over alles wat speelt in ons mooie De Lier.

Cor van der Mark

Raadslid gemeente Westland voor het CDA

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Kern

Speerpunten De Lier

Voor De Lier. Voor Elkaar: Visie ontwikkelen op positie De Triangel, bij voorkeur combineren met langdurige zorg Vergroenen Oranjeplein Versterking beleving De Lee (wandelroute) Herontwikkeling Bedrijventerrein Lierweg stimuleren Dorpscentrum aantrekkelijk maken door plantenbakken, hanging baskets. Historie tot leven brengen in borden op historische plekken Herbezien verkeersplan voor dorp, nadat Oostelijke Randweg gereed is Modernisering aula […]