Actueel

HomeActueelPraat mee over de Westlandse kust!

Praat mee over de Westlandse kust!

CDA Westland nodigt u van harte uit voor een thema-avond over de Westlandse kust. Is de kust het laatste ongerepte gebied waar we altijd vanaf moeten blijven? Of is er onder voorwaarden ruimte voor (bijvoorbeeld recreatieve) ontwikkelingen?

Han Rotgans, architect en als inwoner van Ter Heijde direct belanghebbende bij mogelijke kustontwikkelingen. Hij bepleit het behoud van onze kuststreek in de huidige opzet.

Wilfred van Luijk, eigenaar van Recreatiepark Vlugtenburg in ’s-Gravenzande. Wilfred legt als recreatieondernemer uit dat onder strikte voorwaarden gebruik kan worden gemaakt van de recreatieve kansen aan weerszijden van de duinenrij.

CDA Westland hecht belang aan de mening van Westlanders. Vandaar een goed moment voor een beeldvormende discussie!

Datum: 28 oktober 2016

Plaats: “Het Vrondel”, De Wurft 1, Ter Heijde:

20.00 uur Inloop, ontvangst met koffie/thee

20.15 uur Opening door Jaco Eeltink, bestuursvoorzitter CDA Westland

20.20 uur Han Rotgans: “Blijf af van de kust”

20.40 uur Wilfred van Luijk: “Benut verantwoord de kans die de kust biedt!”

21.00 uur Vragen en discussie

21.45 uur Afsluiting door Jaco Eeltink

21.50 uur Borrel, informeel napraten

Comments

comments


Contactpersonen

Raadslid

Raadslid

Gerelateerd standpunt

Infrastructuur en Verkeer

De grote bedrijvigheid in Westland en de groeiende bevolking vereisen een goed wegennet. Iedereen wil snel en veilig naar zijn bestemming reizen. Producten moeten snel vervoerd kunnen worden. Daarom willen wij: Discussie starten/visie ontwikkelen op realisering woningbouwplannen in relatie tot beschikbare ruimte en infrastructuur Vergroting capaciteit N213 (Nieuweweg) en N222 (Veilingroute) Veilige fietsverbinding tussen De […]

Duurzaamheid

Er ligt een enorme opgave om deze wereld duurzaam te maken. Westlandse producten moeten aan de hoogste eisen van duurzaamheid voldoen. Fossiele energie moet daarom uit ons woordenboek worden geschrapt. Dan kan als we innovatieve middelen inzetten. Daarom willen wij: Lobby voortzetten om slimme geïntegreerde systemen van warmte, elektriciteit, gas en CO2 mogelijk te maken […]

Kern

Speerpunten ‘s-Gravenzande

Voor ‘s-Gravenzande. Voor elkaar: Een goede ontsluiting van nieuwbouwwijken, een veilige oversteek bij de Julianaweg Betaalbare woningen op het bedrijventerrein Kreeklaan – Zanddijk Een nieuwe school in wijk Dijckerwaal bij voorkeur nabij sportvelden Centrum aantrekkelijker maken met plantenbakken en hanging baskets Multifunctioneel centrum Maesemunde breder inzetten en dus beter gebruiken Lelijke plekken in centrum samen […]

Speerpunten Monster

Voor Monster. Voor elkaar: Parkeerproblemen in het centrum oplossen Noviteit aan centrum verbinden door route en voorzien van groen, spelen, parkeren Park en bouw luxe appartementen op locatie gemeentehuis met ondergronds parkeren Betaalbare koopwoningen voor jonge gezinnen Nieuwbouw Monster Noord betrekken op visies voor (uitbreiding) sportpark Polanen en scholen Locatie Aloysiusschool herbestemmen naar wonen gecombineerd […]

Speerpunten Ter Heijde

Voor Ter Heijde. Voor elkaar: Geen strandhuisjes Parkeren verbeteren door onder andere gratis parkeren op Molenslag Horecapleintje stimuleren voor meer ontmoeting Respijthuis “Strandgoed” meer benutten als tijdelijke locatie voor acute revalidatie De Wielepet multifunctioneler maken Verbinding maken vanuit Ter Heijde naar parkeerplaats Molenslag (Onderzoek naar) doortrekken van topduinfietspad langs Ter Heijde Naast topduinfietspad ook een […]